top of page

Wat is de zin van het leven?


Soms schertsend, soms ernstig filosofisch, deze steeds terugkerende vraag werd deze morgen weer gesteld tijdens een gesprek bij het ontbijt. Onwillekeurig moest ik denken aan wat ik vaak hoorde tijdens interviews met bijna-doodervaarders.

Wanneer bijna-doodervaarders hun levensoverzicht meemaken, vertellen ze me telkens weer dat twee fundamentele vragen centraal staan: "Heb je liefde gegeven en ontvangen?” en “Heb je geleefd met doel en betekenis?”.

Ogenschijnlijk simpel van aard, maar met een diepgaande impact, openen deze vragen een venster naar de kern van ons menselijk bestaan.

De focus van de eerste vraag gaat over de essentie van liefde in ons leven. Bijna-doodervaarders rapporteren vaak dat ze bij het overgaan worden geconfronteerd met de impact van de liefde die ze hebben gegeven aan anderen en hebben ontvangen van anderen gedurende hun aardse leven. Het beoordelen van de kwaliteit en hoeveelheid liefde in hun leven lijkt een centraal element te zijn van hun bijna-doodervaring.

De tweede veelvoorkomende vraag gaat over het doel en de betekenis van ons leven. Bijna-doodervaarders krijgen de vraag of ze hun leven hebben geleefd op een manier die bijdraagt aan de groei en evolutie van hun ziel, of bijdraagt aan het welzijn van hun medemens en alle levende schepsels. Deze vraag daagt hen uit om na te denken over de impact van hun keuzes en acties op een dieper niveau.

Dit perspectief van bijna-doodervaarders geeft ons een uniek inzicht in de betekenis van ons bestaan hier op aarde. Liefde, en bewustwording van onze impact op anderen en de wereld, kunnen ons een dieper begrip geven van waarom we hier zijn, en hoe we een leven kunnen leiden dat niet alleen vervuld is van persoonlijke voldoening, maar dat ook een positieve erfenis achterlaat voor anderen en toekomstige generaties. 

In de schaduw van onze dagelijkse beslommeringen en hectische levens, is dit een steeds weerkerende vraag: waarom zijn we hier? Wat is het doel van ons leven?

Leven, in al zijn complexiteit en schoonheid, wordt vaak gekenmerkt door onze zoektocht naar betekenis en geluk. We willen succes, rijkdom en geluk bereiken, maar denken zelden na over wat ons echt drijft en wat ons menselijk maakt. Het zijn niet de materiële verworvenheden die ons definiëren, maar eerder de verbindingen die we smeden, de liefde die we geven en ontvangen, en de manier waarop we onze impact op de wereld om ons heen begrijpen.

Liefde is hopelijk is meer dan alleen een romantisch gevoel. Ware liefde is de meest fundamentele emotie die we als mensen ervaren. Liefde brengt vreugde, maar ook  verdriet. Liefde is niet alleen een gevoel; het is een kracht die ons verbindt en beïnvloedt, ons motiveert om voor diegenen van wie we houden te zorgen, en ons in staat stelt tot medeleven. Maar wat als liefde niet alleen een persoonlijke ervaring is, maar ook de sleutel tot het begrijpen van ons doel hier op aarde? Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat liefde een belangrijk aspect is van het menselijk bestaan en essentieel voor ons welzijn. Studies hebben aangetoond dat liefde positieve effecten heeft op onze fysieke en mentale gezondheid. Wanneer we liefde ervaren, komen er chemische stoffen vrij in onze hersenen, zoals oxytocine en endorfines, die gevoelens van geluk en welzijn stimuleren. Deze chemische reacties kunnen niet alleen onze stemming verbeteren, maar ook ons immuunsysteem versterken en stress verminderen. Liefdevolle relaties doen zelfs langer leven. Bovendien kan liefde een bron van inspiratie zijn voor creativiteit, kunst en altruïsme. Mensen die liefde ervaren, voelen vaak de drang om iets terug te geven aan de wereld, om anderen te helpen en te ondersteunen. Dit is waar de kracht van liefde zich manifesteert als een motor voor positieve verandering. Liefde gaat samen met empathie en mededogen. Als we liefde ervaren, worden we gevoeliger voor de behoeften en het lijden van anderen. Dit leidt tot de wens om te helpen en bij te dragen aan het welzijn van anderen en onze gemeenschap. Liefde kan leiden tot vrijwilligerswerk, filantropie en activisme, allemaal gericht op het creëren van een betere wereld. In essentie onthult de verkenning van de betekenis van liefde in ons leven, samen met onze impact op anderen en de wereld om ons heen, dat de zin van het leven diepgaand verweven is met de kracht van menselijke verbindingen en mededogen. Terwijl we streven naar persoonlijk geluk en succes, kunnen we niet voorbijgaan aan de waarheid dat ons menselijk bestaan verrijkt wordt door liefde en ons doel versterkt wordt door onze bijdrage aan anderen. De zoektocht naar betekenis vindt zijn antwoord in het koesteren van liefdevolle verbindingen en het bewustzijn van onze impact. Laten we dus ons leven leiden met liefde als leidraad, en zo niet alleen persoonlijke voldoening vinden, maar ook een duurzame erfenis van liefde achterlaten voor de wereld en toekomstige generaties.


Noël

Comentarios


bottom of page