top of page
brein.jpg

Bronnen - Wetenschappers

Facebook is een vluchtig medium. Daarom bewaren we de interessantste bronnen duurzaam hier, op de website, zodat je ze altijd kunt terugvinden. Wat zo ontstaat, is een superhandige wegwijzer naar informatie. 

Elke bijdrage eindigt met de naam van de tipgever in vetjes. Mocht je omwille van de privacy niet willen dat we je bijdrage op de website publiceren, laat het ons weten.

Wetenschappers

Wil je graag weten hoe je moeiteloos Nederlandstalige ondertiteling kunt toevoegen aan je favoriete anderstalige YouTube-video's? We hebben een pagina met de nodige verduidelijking klaarstaan voor jou! Leer stap voor stap hoe je ondertiteling kunt genereren en bewerken, zodat je kunt genieten van video's in jouw taal.

Mark Anthony - Paranormaal is heel gewoon

Wist je dat Mark Anthony al geesten kon zien van toen hij drie en een half jaar jong was? Ik heb het dan niet over de zanger Mark Anthony en evenmin over de Romeinse generaal Marcus Antonius, in English commonly known as Mark Anthony, maar over de advocaat Mark Anthony, bijgenaamd the psychic lawyer, want hij is behalve medium ook nog’s gediplomeerd jurist, een merkwaardige combinatie. Die hem erg interessant maakt.

Anthony ging wetgeving studeren omdat die ontzettend veel maatschappelijke processen regelt en ons ervoor behoedt in de jungle te verzeilen. Hij haalde zijn diploma aan de universiteit van Oxford en ging vervolgens aan de slag in zijn geboorteland Amerika, waar hij de kost verdiende als officier van justitie, en advocaat strafrecht en letselschade. Hij werkte vaak samen met forensisch onderzoekers en tal van wetenschappers, onder meer neurologen, biologen en scheikundigen.  Anthony is dan ook een groot voorstander van wetenschap en gebruikt die om onderzoek te doen naar spiritualiteit. Als jurist specialiseerde hij zich in hoofdletselschade, daarom verdiepte hij zich in iets wat hem bijzonder fascineerde: het brein. Uit de kwantumfysica leerde hij dat alles wat bestaat is opgebouwd uit atomen die je kunt opsplitsen in nog kleinere deeltjes en nog kleinere en nog… tot je uiteindelijk uitkomt bij iets wat geen materie meer is, maar pure energie. Die energie trilt op verschillende golflengtes en de frequentie daarvan bepaalt in welke soort materie die energie wordt omgezet, in hout of lucht of gas of bloed of… de mogelijkheden zijn schier oneindig. Dit alles is ‘gewone’ wetenschap (googel snaartheorie) en schuurt tegen de spirituele wereld aan.

Vandaag werkt Anthony niet langer als jurist, hij verschijnt nog wel op televisie als legal analyst maar wordt veel vaker gevraagd als helderziend medium, expert in het paranormale voor communicatie met overledenen. In interviews legt hij er vaak de nadruk op dat hij het zogenaamd paranormale helemaal niet zo paranormaal vindt. Het paranormale loopt immers als een rode draad door zijn familiegeschiedenis, al generaties lang: ooms, tantes, (over)grootouders… heel wat familieleden beschikten over bijzondere gaven. Zo ook zijn ouders. Zijn moeder is, net als hij, een medium, en zijn vader kan aura’s lezen. Toch, zo zegt Anthony er telkens bij, waren wij absoluut een no nonsense family. Zijn vader was een Navy SEAL en ging later aan de slag als ingenieur bij NASA, zijn moeder was commercieel illustrator. Mensen met beide voeten op de grond, en dat is Mark Anthony ook. Hij probeert het verschijnsel medium uit de kristallenbollensfeer te halen en is vragende partij voor ernstig wetenschappelijk onderzoek.

Het is onmogelijk hier in kort bestek het ideeëngoed van Mark Anthony samen te vatten, maar dit is de kern van de zaak: hij ontwikkelde de term elektromagnetische ziel. Wat wij bijvoorbeeld ziel of hoger zelf noemen is puur elektromagnetische energie die tijdelijk in ons lichaam is opgeslagen. Een meer wetenschappelijke term voor hetzelfde is: bewustzijn. Dat wordt niet door ons brein geproduceerd maar het is er wel nauw mee verbonden. En daarmee sluit Mark Anthony aan bij wat beweerd wordt door mensen als Pim van Lommel (cardioloog), Eben Alexander (neuroloog) en Bruce Greyson (psychiater), allemaal klassiek opgeleide wetenschappers die tot dezelfde conclusie komen.

Zo nieuw zijn deze inzichten nu ook weer niet.

„De ziel is onvernietigbaar, haar activiteit zal tot in eeuwigheid voortduren.” Johann Wolfgang von Goethe, Duits dichter en toneelschrijver (1749-1832).

“We zijn geen menselijke wezens die een spirituele ervaring hebben, we zijn spirituele wezens die een menselijke ervaring hebben.” Pierre Teilhard De Chardin, Frans paleontoloog (1881-1955).

„De ziel van de mens is onsterfelijk en onvergankelijk.” Plato, Grieks filosoof (ca. 428-348 vC.)

Meer weten over Mark Anthony?

De website: https://www.afterlifefrequency.com/  Daar vind je ook informatie over Anthony’s boeken die helaas nog niet in het Nederlands zijn vertaald. Het is ook een prima vertrekpunt naar tal van andere informatiebronnen.

Een lang interview: https://www.youtube.com/watch?v=MY70gAxz2IU&list=PL8W9ShjZT2kf2mz8HHt4zUZSMSHv6mSOm&index=33

Er staan tal van interviews met en bijdragen van Mark Anthony op YouTube, maar om die te vinden combineer je in de zoekopdracht zijn naam best met bijvoorbeeld medium of psychic lawyer, zoniet kom je wellicht uit bij de zanger of de Romeinse generaal met dezelfde naam.

Hier lees je hoe je Nederlandse ondertitels bij de beeldfragmenten kunt krijgen: https://www.ponto3.org/video-vertalen

Dirk Van den Eede

mishlove.jpg
Paranormaal is normaal – Jeffrey Mishlove.

In de wereld van parapsychologie en spiritualiteit tref je mensen aan met buitengewone gaven, bijvoorbeeld een medium. Die term verwijst naar figuren die informatie of boodschappen van buitenzintuiglijke bronnen ontvangen en doorgeven. Ze communiceren met geesten, overledenen, of andere niet-fysieke entiteiten door middel van onder meer helderziendheid (het ontvangen van beelden), helderhorendheid (het horen van stemmen of geluiden) of heldervoelendheid (het voelen van sensaties). Wetenschappers doen deze praktijken meestal af als klinkklare onzin, maar niet zo Jeffrey Mishlove.

Dat Mishlove een buitenbeentje is, blijkt wel uit het feit dat hij het énige doctoraatsdiploma in parapsychologie heeft ooit uitgereikt door een erkende Amerikaanse universiteit (University of California, Berkeley). Een herziening van zijn proefschrift, Psi Development Systems, werd in 1988 uitgebracht als Ballantine paperback. In dit boek  legt Mishlove uit hoe je paranormale vermogens kunt trainen. Volgens hem hebben we allemaal minstens de kiem van die vaardigheid. Wie heeft niet ooit omgekeken omdat je de ogen van iemand anders in je rug voelde. Ook een voorgevoel hebben, of dat nu angstig of blij is, wijst in de richting van het paranormale, dat volgens Mishlove dus eigenlijk helemaal niet zo paranormaal is. Want eigenlijk, zegt Mishlove, gaat het in beginsel om een fenomeen dat wel algemeen aanvaard is: intuïtie. Mishlove, een gediplomeerd klinisch psycholoog,  heeft van het onderzoeken van intuïtie zijn levenswerk gemaakt. Hij was medeoprichter en jarenlang voorzitter van het Intuition Network, een verzamelplaats voor mensen van allerlei slag die zijn interesse deelden.

In zijn loopbaan, die inmiddels bijna een halve eeuw duurt, heeft Mishlove zeer veel initiatieven genomen en met héél veel mensen van gedachten gewisseld via verschillende kanalen, waarvan de belangrijkste onderaan dit artikel staan. Als je de man googelt en alles wil lezen… daar is geen beginnen aan.

Wat Mishlove bijzonder interessant maakt is dat hij de wetenschap nooit heeft afgezworen. Hij vindt én wetenschap én spiritualiteit én parapsychologie allemaal interessante paden om te bewandelen. Wat is normaal? Wat is paranormaal? En wie bepaalt dat? Mishlove is altijd een zoeker gebleven, een inmiddels oudere man met een nog steeds jonge geest, die zich niet voor een of ander karretje laat spannen.

Ik beperk me tot vier links. 

Een website https://thinkingallowed.com/jm.html

Een YouTubekanaal https://www.youtube.com/c/NewThinkingAllowed

Een Netwerk https://www.intuition.org/

En een lang interview, prima als introductie https://www.youtube.com/watch?v=VFpHk9WqCrY


Hier lees je hoe je Nederlandse ondertitels bij de beeldfragmenten kunt krijgen: https://www.ponto3.org/video-vertalen

Dirk Van den Eede

Bewustzijn.webp

De spirituele wereld, bestaat die en zo ja, waar bevindt die zich dan? In een andere dimensie? Kom kom, dat is toch flauwekul?
Zo wordt nog vaak geredeneerd door menig wetenschapper, terwijl gevestigde namen geregeld met bevindingen komen die even mysterieus zijn. Brian Greene (°1963), ooit door The Times omschreven als ‘de nieuwe Hawking, maar dan beter’, is zo’n bolleboos. Hij studeerde aan Harvard én Oxford, doceert fysica aan Columbia, geeft lezingen over de hele wereld en is mede-oprichter van het World Science Festival. Hij is, terecht, zeer gerespecteerd. Op YouTube staan zoveel interviews met de man dat je om die allemaal te bekijken en te laten insijpelen makkelijk een paar
maanden zoet bent. De beste manier om zijn kennis op te snuiven: lees zijn boeken. Het zijn àllemaal bestsellers en vertaald in het Nederlands.
Ik pik er eentje uit 'The Hidden Reality' in het Nederlands vertaald als 'De verborgen realiteit – Parallelle universums en de diepere wetten van de kosmos'. Alleen al die titel geeft aan dat Greene zich wel degelijk bewust is dat er meer bestaat, véél meer, dan de dagelijkse realiteit die we om ons heen zien. Greenes specialiteit is supersnaartheorie, een raamwerk in de natuurkunde dat probeert alle fundamentele krachten en deeltjes in het universum te verenigen in één theorie, de zogenaamde 'Theory of Everything', de heilige graal van de moderne fysica. Ingewikkeld? Yep, mijn
verstand is daar te klein voor, plus dat je om te begrijpen waarover het gaat je maar beter op de hoogte kunt zijn van alle takken van de fysica. Greene schrijft daar dikke boeken over, en hij blinkt uit in het zo begrijpelijk mogelijk maken van deze complexe, maar bijzonder fascinerende materie. Net als zoekers uit de spirituele wereld probeert Greene te ontrafelen hoé de kosmos in elkaar zit, wat de werkelijkheid is, wat bewustzijn is enzovoort. De Grote Vragen, dus.

Ik zie geen tegenstelling tussen spiritualiteit en wetenschap, ik zie vooral raakvlakken – en daarom, vind ik Brian Greene iemand die helemaal past bij Ponto3. Hij bewandelt het pad der theoretische én experimentele wetenschap, maar je kunt onmogelijk beweren dat hij geen open geest heeft. Uit De verborgen realiteit, pagina 362: “Het cruciale feit, het krachtigst benadrukt door de laatste honderd jaar van theoretische en experimentele vooruitgang, is dat de gewone ervaring geen betrouwbare gids is voor uitstapjes buiten alledaagse omstandigheden. … Hoewel de verschillende modellen (van universums – red.) sterk in detail verschillen, suggereren ze allemaal dat ons ‘gezond
verstand’-beeld van de werkelijkheid slechts deel is van een groter geheel.”


Fascinerend, niet? Zeer uitgebreide informatie over Brian Greene en zijn werk vind je op ’s mans website https://www.briangreene.org/

Daar kom je zelfs te weten dat hij, om wetenschap bekend te maken bij het grote publiek, zelfs theater maakt.


Een paar uit de vele bijdragen van Greene op YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=CKJuC5CUMgU
https://www.youtube.com/watch?v=QL59cxglieM

Eentje voor fysici: https://www.youtube.com/watch?v=UZiwtfrisTQ


Hier lees je hoe je Nederlandse ondertitels bij de beeldfragmenten kunt krijgen:
https://www.ponto3.org/video-vertalen 

https://www.worldsciencefestival.com/

Dirk Van den Eede

Bruce Greyson is één van de meest prominente wetenschappers in het onderzoeksdomein bijna-dood-ervaring. Hij publiceerde talloze artikelen, vaak in vooraanstaande wetenschappelijke tijdschriften. Greyson stond in 1981 mee aan de wieg van IANDS, de International Association for Near-Death Studies. Inzake de studie van nabij-de-dood-ervaringen is geen vereniging belangrijker en meer gerespecteerd dan IANDS, over heel de wereld zijn onderafdelingen aangesloten.
Nog zo’n krachttoer: Greyson was 27 jaar lang redacteur van the Journal of Near- Death Studies, de enige academische publicatie over dat onderwerp. https://www.brucegreyson.com - dvde.

Nassim Haramein moet volgens sommigen een dwangbuis in, anderen vinden dat hij een Nobelprijs verdient. Hij is een controversiële figuur met wie je je niet verveelt, dat is zeker, maar stelt wat hij verkondigt ook iets voor? Haramein is eerst en vooral fysicus, maar dan eentje die graag over het muurtje kijkt. Hij vindt het idioot dat wij wetenschappen in hokjes plaatsen, en zeker omdat niet alleen kwantumfysici, maar steeds meer wetenschappers uit andere disciplines ervan overtuigd raken dat alles met alles verbonden is. Het onderzoeken van juist die verbondenheid en hoe dat van invloed is op bewustzijn, dàt is Harameins motor. - dvde

alemein2.webp

Carlos Mendes is een Braziliaanse natuurkundeprofessor die je kunt vinden op YouTube. Hij is uitermate geïnformeerd en integer. Mendes interviewt zeer interessante gasten van alle maatschappelijke niveaus: dokters, professors, chirurgen, jongen mensen, eenvoudige mensen, over bijna-doodervaringen. Zeer de moeite waard om er naar te kijken/luisteren. Heeft ondertiteling in verschillende talen.  https://www.youtube.com/watch?v=Zvi3t7WSsrc -  Arminda Nogueira.

De Britse bioloog Rupert Sheldrake (°1942) werd in de Lage Landen bekend toen hij in 1993 door Wim Kayzer werd geïnterviewd voor de VPRO-reeks ‘Een schitterend ongeluk’. Sheldrake’s openingszinnen: “De periode na de dood en voor de geboorte lijkt meer op een droom. Ons leven wordt als het ware omvat door een droom.”

https://www.youtube.com/watch?v=nZ-CB_3tJFY... - dvde

Sheldrake.jpg
bottom of page