top of page

Andere personen en organisaties die ook bijna-doodervaringen als focus hebben.

Andere organisaties.jpg

Netwerk NDE organiseert landelijk en regionaal bijeenkomsten waar NDE’ers elkaar kunnen ontmoeten en hun ervaringen kunnen uitwisselen (lotgenotencontact).

Zij tracht door middel van tal van activiteiten de opgebouwde kennis van NDE’s en hun implicaties uit te dragen.

Verder schept en verbetert zij de mogelijkheden tot begeleiding van hulpvragende NDE’rs, en bevordert en steunt zij wetenschappelijk onderzoek naar de nabij-de-doodervaring

Limen is een informatie- en contactpunt voor personen die een BDE beleefd hebben, maar ook voor allen die belangstelling of nieuwsgierigheid koesteren naar een fenomeen dat zich wereldwijd voordoet. De bedoeling is om zowel de belevenissen als de gevolgen van een BDE te verduidelijken. 

Limen.jpg

Cardioloog Pim van Lommel deed de ruim dertig jaar onderzoek naar bijna-doodervaringen (BDE) bij patiënten die een hartstilstand hadden overleefd. Hij publiceerde hierover in het gerenommeerde tijdschrift The Lancet in 2001, en schreef in 2007 de bestseller ‘Eindeloos Bewustzijn’, ‘Een wetenschappelijke visie op de bijna-dood ervaring’.

Robert Christophor Coppes bestudeert al tientallen jaren NDE's en heeft hierover lezingen gegeven in de VS en Europa. Hij beschouwt “Impressions of Near-Death Experiences” als zijn beste boek over NDE's (uitgegeven door IANDS) vanwege de rijkdom aan citaten van ervaringsdeskundigen, naar zijn mening de beste leermeesters in het leven. 

Bob Coppes.jpg
bottom of page