top of page
microphone.jpg

Evenementen

Een onvergetelijke dag in de Oude Abdij - Drongen: terugblik op een uiterst geslaagd evenement

Op 24 maart 2024, hadden we de eer en het genoegen om in de historische setting van de Oude Abdij - Drongen, een uitzonderlijk evenement te organiseren dat in het teken stond van verdieping en inspiratie. Met een opkomst van ruim 200 deelnemers, werd onze bijeenkomst een samenkomst die nog lang in het geheugen gegrift zal blijven.

De voordracht door Dr.Pim van Lommel over bijna-doodervaringen bood ons inzichten in de raakvlakken tussen wetenschap en spiritualiteit, waardoor velen van ons nieuwe perspectieven konden ontdekken op het leven en wat daar mogelijk nog op volgt. Zijn deskundige benadering en diepgaande kennis hebben diepe indruk gemaakt en zetten aan tot verder denken.

Nog verrijkender werd het evenement door de persoonlijke getuigenis van Brigitte Buyle, die haar bijna-doodervaring met ons deelde. Haar verhaal, recht uit het hart, bood niet alleen een kijkje in haar eigen ervaring maar onderstreepte ook het belang van empathie, verbinding en het openstaan voor de onverklaarbare aspecten van ons bestaan.

We willen iedereen bedanken die aanwezig was voor hun openheid, betrokkenheid en de warme sfeer die zij samen creëerden. Het was een dag van leren, delen en gemeenschapszin, waar de prachtige locatie van de Oude Abdij - Drongen de perfecte achtergrond voor bood.

Terwijl we reflecteren op dit geslaagde evenement, kijken we uit naar toekomstige bijeenkomsten waar we wederom de kans krijgen om samen te komen, te groeien en ons te laten inspireren. Tot dan, blijven we verbonden in gedachten en spirit, gedreven door de onuitputtelijke nieuwsgierigheid naar het onbekende en de onverklaarbare wonderen van het leven.

Dank aan iedereen die dit evenement tot een onvergetelijke ervaring heeft gemaakt!

Noël

ONTMOETINGSDAG VZW LIMEN TE WILRIJK (B) OP 27 APRIL 2024.

- Ook deze keer wil Limen tijdens onze ontmoetingsdag de aanwezigen zelf aan het woord laten aangezien de vorige sessies getuigden van de nood en het succes van deze formule. In een veilige, begripvolle omgeving van gelijkgestemden kan eenieder zijn/haar verhaal kwijt over een Nabij-de-Dood-Ervaring, een uittredingservaring (buitenlichamelijke ervaring of BLE), perimortale ervaring (fenomenen rond of op het ogenblik het overlijden van iemand), postmortale ervaring (betekenisvolle gebeurtenissen na de lichamelijke dood van iemand, veranderde levensinstelling en bijzondere sensitiviteit als helderziendheid of telepathie). De ontmoetingsdag staat open voor allen die een Nde meemaakten, zowel als iedereen die geïnteresseerd is in dergelijke fenomenen. De vergaderzalen zijn met een lift rolstoeltoegankelijk, er is een ruime gratis bezoekersparking voor het gebouw en meerdere busverbindingen.

Mer info hier: https://www.bijnadoodervaring.be/Wilrijk.html

Anker 1
bottom of page