top of page

Reïncarnatie

Noël heeft een niet aflatende gepassioneerde nieuwsgierigheid met betrekking tot een aantal vragen die we onszelf allemaal stellen. Is er een hiernamaals? Is er een vrije wil? Wat is essentieel voor geluk? Wat is het doel van het leven? Kunnen wetenschap en spiritualiteit worden gecombineerd? Wat gebeurt er bij de dood? Hij realiseert interviews met personen die een bijna dood ervaring achter de rug hebben, met wetenschappers en andere.

noel_pen.png

Het universum is niet alleen vreemder dan we geloven, maar vreemder dan we kunnen geloven. – J.B.S. Haldane, Britse evolutiebioloog

Wetenschappers vertellen ons dat cellen in ons lichaam een beperkte levensduur hebben. Met behulp van Carbon-14-dateringsmethoden ontdekten Dr. Frisén en zijn team van stamcelonderzoekers van het Karolinska Institute, Stockholm, Zweden, dat de gemiddelde leeftijd van cellen in een volwassen lichaam tussen 7 en 10 jaar ligt. Bewijs dus dat naarmate we ouder worden, onze lichaamscellen regelmatig worden vervangen. Dit vertelt ons ook dat we een constant veranderend lichaam hebben. 
Ons bewustzijn blijft echter onveranderd. Onze identificatie van onszelf, de ‘ik-bewustzijn’-factor blijft constant en onveranderlijk. Ook al kunnen tijdens ons leven veranderingen in onze voorkeuren, antipathieën en denken voorkomen, is er een ‘weten’ van wie we zijn, het ‘ik’ besef.
Reïncarnatie is de filosofische of religieuze overtuiging dat het bewustzijn, de niet-fysieke essentie van een levend wezen, na een biologische dood een nieuw leven begint in een andere fysieke vorm of lichaam. Het wordt ook wedergeboorte of transmigratie genoemd.
Het woord “reïncarnatie” is afgeleid van het Latijns, letterlijk betekent het: “opnieuw overgaan in het vlees”.
In een aantal Indiase religies, sommige stromingen van het orthodoxe jodendom en in verschillende moderne religies is reïncarnatie een centraal gegeven. Het christendom is de enige religie in de westerse wereld dat reïncarnatie afwijst, vooral de protestantse variant. In de moderne seculiere samenleving is de kwestie van het overleven of het uitsterven van het fysieke lichaam gekanaliseerd in geloof versus wetenschap.

stevensen-225x225.jpg

Ian Stevenson

Er is echter zeer veel geloofwaardig onderzoek gedaan naar reïncarnatie, iets wat de meeste mensen, inclusief wetenschappers, niet altijd beseffen. Baanbrekende onderzoek werd onder andere uitgevoerd door Ian Stevenson, voorzitter van de afdeling psychiatrie aan de Universiteit van Virginia. Hij was vooral geïnteresseerd in jonge kinderen die zeggen dat ze zich een vorig leven herinneren. Honderden van dergelijke gevallen werden onderzocht om te valideren of de persoon die zij zich herinnerden ook echt bestond. Stevenson reisde de wereld rond om de herinneringen van kinderen nauwkeurig te onderzoeken en ze aan specifieke individuen te koppelen. Sommige kinderen droegen zelfs fysieke tekenen van verwondingen opgelopen tijdens hun vorige incarnatie.
 Na de dood van Stevenson in 2010 werd het onderzoek voortgezet door een andere psychiater, Jim Tucker, die in twee boeken een aantal fascinerende statistieken presenteert.

Enkele van de meer verrassende cijfers samenvat:

  • Ongeveer 20% van jonge kinderen beweert herinneringen te hebben aan de tijd tussen dood en geboorte;

  • 60% van de kinderen die beweren vorige levens te herinneren, zijn van het mannelijke geslacht;

  • Ongeveer 70% van deze kinderen herinnert zich een onnatuurlijke of gewelddadige dood;

  • De gemiddelde tijd tussen de levens is 16 maanden.

Dergelijke meldingen komen in het algemeen voor bij kinderen in de leeftijd van 2 tot 6 jaar, waarna deze herinneren aan een vorig leven afnemen.
Sceptici noemen deze gevallen anekdotisch. Ze suggereren dat ze afkomstig zijn van valse herinneringen die vaak het gevolg zijn van het eigen geloofssysteem en dus niet als empirisch bewijs kunnen worden beschouwd. Volgens Jan Kerkhofs, professor emeritus aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de Katholieke Universiteit Leuven gelooft gemiddeld 20% van de Europeanen in reïncarnatie. Tony Walter, professor bij de universiteit van Bath in het Verenigd Koninkrijk en Dr.Helen Waterhouse deden een reeks van dertig diepte interviews in Groot-Brittannië. Zij bevestigden dat 20 tot 30% van de personen in westerse landen, ook nominale christenen, geloven in reïncarnatie.
Is reïncarnatie reëel? Kennis rond reïncarnatie is, volgens reductionistische, materialistische wetenschappers, niet methodisch verworven, niet systematisch geordend en kan niet kritisch getoetst worden. Dit op zichzelf is een paradigma, een geloofssysteem dat net zo dogmatisch en irrationeel is als om het even welk religieus paradigma, het dogmatisme van een materialistische wetenschap die zegt dat alles op materie gebaseerd is, dat bewustzijn uit de hersenen komt, dat liefde uit hormonen komt, dat alles met de dood van het lichaam wordt uitgedoofd.
Titus Rivas, Nederlandse theoretische psycholoog en systematische filosoof, vertelt ons dat reïncarnatie, iets wat door een aanzienlijk deel van de mensheid al duizenden jaren gelooft wordt, ironisch genoeg ook één van de best onderbouwde parapsychologische theorieën is.

Misschien is de enige manier waarop we weten of er reïncarnatie is, wanneer we sterven. De dood is onvermijdelijk. Zo komen we er vroeg of laat wel allemaal achter!

bottom of page