top of page

Michel is een Master Practitioner in de Psycho Energetica en Intuïtieve Ontwikkeling met meer dan 15 jaar ervaring.
Vanuit eigen ervaringen en onderzoekswerk heeft Michel ervaren dat de dood niet het einde is, maar een nieuw ontwaken in de andere dimensie.
Op basis van zijn eigen uittredingservaringen en het begeleiden van overledenen voorbij de grenzen van de stoffelijke wereld, kent Michel deze multidimensionale werkelijkheid waarbij de mens meer is dan zijn fysieke lichaam en de dood slechts een overgang.
Onze relaties en contacten met overleden vrienden, familie of geliefden kunnen in deze dimensie verder groeien, wat veel troost en steun biedt tijdens het rouwproces

.

Waar gaan we heen na de dood?

Wie verwelkomt ons?

Welke zijn de verschillende niveaus die we doormaken?

Hoe ziet de overzijde eruit?

Foto van Michel Dutordoir

Michel Dutordoir

Michel est Master en Psycho Energie et Développement Intuitif avec une expérience de plus de15 ans.

A travers son propre vécu et ses recherches, Michel a constaté que la mort n'est pas une fin, mais un nouvel éveil dans l'autre dimension.
S'appuyant sur ses expériences de sortie de corps et de guidance des défunts dans l'au-delà, Michel connaît cette réalité multidimensionnelle dans laquelle l'homme est plus que son corps physique et la mort une transition.
Nos relations et nos contacts avec nos amis, notre famille ou des êtres chers décédés peuvent continuer à se développer dans cette dimension, ce qui offre une grande consolation et beaucoup de soutien pendant le processus de deuil.


Où allons-nous après la mort ?
Qui nous accueille ?
Quels sont les différents niveaux que nous traversons ?
A quoi ressemble l'autre côté ?

Episodes

Anker 1

9. Overledenen maken hun eigen begrafenis mee - 20min.

Overledenen maken hun eigen begrafenis mee - 20minMichel Dutordoir
00:00 / 20:38

Het was voor Jan een hele opluchting om te weten dat er leven is na de dood en dat hij nu nog verder voeling met Louise, zijn dochter, kon hebben. Het was alsof de dood nu een andere betekenis kreeg en vooral het schuldgevoel waarmee hij geconfronteerd werd kreeg meer ruimte, omdat hij zijn gevoelens nog aan Louise kon overmaken, vergiffenis vragen en krijgen. Voor hem was dat een hele opluchting dit nu te kunnen beseffen. Beseffen dat hij nog iets kon betekenen voor Louise. Een prachtige podcast!

8. Et si un crayon se mettait à écrire automatiquement! 15 min.

Et si un crayon se mettait a ecrire automatiquementMichel Dutordoir
00:00 / 13:42

Linda Vaes a écrit un deuxième livre, "Butterflies of the Light", dans lequel elle consigne les messages qu'elle reçoit par écriture automatique de sa fille décédée, Melissa, ainsi que de son guide personnel et d'autres guides.
Dans son livre, Michel a apporté sa contribution sur l'écriture automatique ou intuitive car il a également vécu une expérience similaire et je voudrais la partager avec tout le monde.

7. Wat als een potlood vanzelf begint te schrijven – 18 min.

Wat-als-een-potlood-vanzelf-begint-te-schrijven(1)Michel Dutordoir
00:00 / 11:36

Linda Vaes heeft een tweede boek geschreven ‘Vlinders van het licht’, waarin zij boodschappen opschrijft die ze ontvangt via automatisch schrift van haar overleden dochter, Melissa, alsook van haar persoonlijke gids en andere begeleiders.
In haar boek heeft Michel een bijdrage geleverd over het automatisch of intuïtief schrijven omdat hij ook een gelijkaardige ervaring had en ik dit graag met iederen wil delen.

6. Un voyage céleste, parfois infernal vers votre maison astrale - 18 min.

6. Un voyage céleste, parfois infernal, vers votre maison astrale – 18min.Michel Dutordoir
00:00 / 18:25

Suite à son précédent podcast “Passage vers l’au-delà et révision de vie ‘’, Michel a reçu quelques questions auxquelles il aimerait répondre. Il espère qu’avec 2 exemples il peut clarifier un peu de ce qu’il  entend par cocon ou bulle de pensée.

5. Een hemelse, soms helse tocht naar je astrale thuis – 18 min.

5. Een hemelse, soms helse tocht naar je astrale thuisMichel Dutordoir
00:00 / 17:55

In verband met Michel’s vorige podcast “Overgang en levensoverzicht” kreeg hij  heel wat vragen waarop hij graag een antwoord wil geven. Michel hoopt met twee voorbeelden te kunnen verduidelijken wat hij als een cocon of gedachtebubbel bedoelde. Ter illustratie geeft hij een voorbeeld uit het laag straal veld en een ander uit het midden astraal veld.

4. Passage vers l’au-delà et révision de vie – 18 min.

3. Passage vers l’au-delà et révision de vieMichel Dutordoir
00:00 / 19:41

De plus en plus, nous entendons dire que nous faisons notre revue de vie intime après la mort. Après 20 ans d’expérience comme guide de défunts vers le monde astral, Michel vous donner ma vision sur ce sujet. Vous souhaitez être tenu au courant des nouveaux podcasts de Michel ? Veuillez remplir le formulaire de contact en mentionnant “Podcasts Michel”.

3. Overgang en levensoverzicht – 18 min.

4. Overgang en levensoverzichtMichel Dutordoir
00:00 / 17:45

Deze keer gaat het over onze overgang en levensoverzicht.
Meer en meer horen wij dat wij na het sterven ons intiem levensoverzicht beleven. Na 20 jaar ervaring in het begeleiden van overledenen naar de astrale wereld wil Michel graag zijn visie daarop toelichten.
Wil je graag op de hoogte gehouden worden van de nieuwe podcasts van Michel? Vul dan het contactformulier in met de vermelding ‘Podcasts Michel’.

2. Guide et accompagnateur dans le monde astral – 18 min.

Guide et accompagnateur dans le monde astralMichel Dutordoir
00:00 / 18:03

Après la mort, nous faisons l’expérience du bilan intime de notre vie. Après 20 ans d’expérience dans le guidage des défunts vers le monde astral, Michel Dutordoir souhaite expliquer sa vision sur ce sujet.
Vous souhaitez être tenu au courant des nouveaux podcasts de Michel ? Veuillez remplir le formulaire de contact en mentionnant “Podcasts Michel”.

Video podcasts

1. Gids en begeleider in de astrale wereld – 18 min.

2. Gids en begeleider in de astrale wereldMichel Dutordoir
00:00 / 17:01

Na het sterven beleven we ons intiem levensoverzicht. Na 20 jaar ervaring in het begeleiden van overledenen naar de astrale wereld wil Michel Dutordoir  graag zijn visie hierop toelichten.
Wil je graag op de hoogte gehouden worden van de nieuwe podcasts van Michel? Vul dan het contactformulier in met de vermelding ‘Podcasts Michel’.

Video podcasts

bottom of page