top of page

Gedachten verweven: de onzichtbare draden van collectief bewustzijn.Ik schreef al twee eerdere bijdragen over ‘Het veld’ van de Amerikaanse wetenschapsjournaliste Lynne McTaggart, en ik doe er om af te sluiten nog eentje bij over een wel zeer merkwaardig fenomeen, dat tevens de titel van een hoofdstuk is: “Gedeelde dromen”.

Daarin worden uiterst merkwaardige experimenten beschreven. Bijvoorbeeld met Sol Fieldstein, een student die als opdracht kreeg het schilderij Zapatistas van Carlos Orozco Romero te bestuderen. Het is een panorama met Mexicaanse revolutionairen, de volgelingen van Emiliano Zapata, die met hun vrouwen onder een naderend onweer onderweg zijn. Fieldstein moet proberen zijn indrukken via gedachten over te dragen op een dromer die zich op honderden meters afstand bevindt. Deze dromende proefpersoon is de psychoanalyticus dr. William Erwin, die achter een elektromagnetisch schild ligt te slapen, met elektroden bevestigd aan zijn hoofd. Hij weet nergens van, alleen maar dat iemand iets zal proberen overbrengen in zijn droom. Na ontwaken vertelt hij dat hij raar heeft gedroomd, wat hij steeds, maar had gezien was het beeld van een stoet Mexicanen onder een onheilspellende lucht…

Dit en andere soortgelijke experimenten, te ingewikkeld om hier samen te vatten, doen de vraag rijzen: waar bevindt zich de geest van de mens? De gebruikelijke veronderstelling in het Westen is dat die zetelt in de hersenen. Maar als dat zo is, hoe zouden gedachten of intenties dan ooit andere mensen kunnen beïnvloeden zonder dat er communicatie is met taal? Of bestaat er zoiets als een overkoepelend bewustzijn, een collectief denken? De Zwitserse psychiater en psycholoog Carl Gustav Jung (1875-1961) meende van wel. Hij geloofde dat het onbewuste niet alleen uit persoonlijke ervaringen bestaat, maar ook uit een collectieve laag die gemeenschappelijk is voor alle mensen. Hij noemde deze collectieve laag het collectieve onbewuste, wat Jungs omschrijving van ‘Het veld’ is. https://www.youtube.com/watch?v=C5cuKwNJiUs

Ook in de kwantumfysica bestaat een fenomeen dat hieraan doet denken, het heet verstrengeling. https://www.youtube.com/watch?v=C5cuKwNJiUsAls er iets gebeurt met één deeltje, beïnvloedt dat metéén een tweede deeltje, dat op een niet te achterhalen manier daarmee verbonden moet zijn, en dit over enorme afstanden. Einstein noemde het spooky action at a distance. Ook verstrengeling is experimenteel bewezen. https://www.youtube.com/watch?v=c37td2fRgDI

McTaggart besteedt veel aandacht aan de Amerikaanse psycholoog en parapsycholoog William G. Braud (1942-2012), die een bijzondere fascinatie had voor communicatie via andere dan de gebruikelijke kanalen. Hij was ervan overtuigd dat mensen via empathie daadwerkelijk onder meer pijn en emoties van anderen kunnen aanvoelen. Heeft iets wat we dromen of denken invloed op anderen? Je emotie en aandacht op iemand richten is communicatie, aldus Braud, en als je dat je interesseert, vind je veel meer in zijn boeken, maar die zijn niet in het Nederlands vertaald. Helaas heb ik geen beeldmateriaal over de man kunnen vinden, dus als jij er wel weet staan, post de link dan in de commentaren.


Wat de filmpjes hierboven betreft, hier lees je hoe je Nederlandse ondertitels kunt krijgen: https://www.ponto3.org/video-vertalen


Dirk Van den Eede

Comments


bottom of page