top of page

De mystieke kracht van het bewustzijn: het raakvlak tussen spiritualiteit en het placebo-effect.

Artikel geschreven naar aanleiding van een lezing op 19 november a.s.: ‘Kanker overwinnen van binnenuit’: https://bitly.ws/Zu6P


Zopas klaar met het lezen van een boek van Joe Dispenza: ‘Jij bent de placebo’.

In een tijdperk waar wetenschap en spiritualiteit steeds vaker samenkomen, is dit voor mij ook een fenomeen dat als een brug tussen deze twee werelden fungeert. Dat mensen genezen door enkel en alleen hun geloof, raakt aan de diepere vraag over de rol van ons bewustzijn in het vormgeven van onze realiteit. Kunnen onze overtuigingen werkelijk onze gezondheid en welzijn beïnvloeden?

Laatste vraag stelde ik onlangs, in zoveel woorden, aan mijn huisdokter. Een te verwachten antwoord: ‘Tja, het placebo-effect bestaat, maar we moeten voorzichtig zijn met hoe we het interpreteren. Het betekent niet noodzakelijkerwijs dat een aandoening 'allemaal in het hoofd' van een patiënt zit.’

Gezien door een filosofisch/spirituele bril is er geen scheiding tussen subject en object, tussen het universum en het individu. Alles lijkt onderdeel te zijn van één ondeelbaar bewustzijn. Het ‘placebo’ effect, lees ik, ‘moet een bewijs zijn van de kracht van de overtuiging en verwachting in het beïnvloeden van gezondheidsuitkomsten, dat ons bewustzijn een krachtige invloed heeft op onze fysieke realiteit’.


Terug naar Joe Dispenza: deze auteur vertelt ons dat mensen zich beter kunnen voelen door ervan overtuigd te zijn dat ze ook hetzelfde resultaat kunnen bereiken zonder enige externe, klassiek-medische interventies. Met andere woorden, we hebben de intrinsieke kracht om ons eigen placebo te zijn. Dispenza beargumenteert dat het mogelijk is om chronische en andere ernstige ziektes, aandoeningen en zelfs genetische afwijkingen te overwinnen door de kracht van het menselijk brein.


Het placebo-effect is, denk ik, fascinerend om verschillende redenen. Het illustreert vooral hoe onze verwachtingen en overtuigingen directe fysieke gevolgen kunnen hebben voor ons lichaam. Dit idee, dat de geest invloed kan hebben op het lichaam, daagt traditionele noties van geneeskunde en behandeling uit. Het toont ook aan dat dit placebo-effect niet alleen ‘in het hoofd zit, maar dat er werkelijk neurobiologische processen meespelen. Er treden meetbare veranderingen op in de hersenen en het lichaam.

Het betekent ook dat het placebo-effect kan leiden tot nieuwe benaderingen in de gezondheidszorg, verbeterde patiëntenuitkomsten zonder noodzakelijkerwijs medicatie of behandelingen te gebruiken. Het geeft ons de gelegenheid intensiever te kijken naar de complexe interacties tussen lichaam en geest; een boeiend onderwerp van onderzoek en discussie, ook, en zeker, in de wetenschappelijke gemeenschap.

‘Kanker genezen van binnenuit’: https://bitly.ws/Zu6P

‘Jij bent de placebo’ - Joe Dispenza: https://bitly.ws/Zu7g


Noël

Comments


bottom of page