top of page

Bewustzijnsrealisme: een nieuwe kijk op de theorie van bewustzijn als primaire Realiteit.

Graag wil ik Jim van der Heijden bedanken voor het onder mijn aandacht brengen van deze interessante video.


In een recente aflevering van de “Know Thyself Podcast” kregen we een boeiend gesprek te horen tussen de gastheer, Andre, en dr. Donald Hoffman, een professor in de cognitieve wetenschappen aan de Universiteit van Californië, Irvine. Met een PhD in cognitieve psychologie is dr. Hoffman bekend om zijn baanbrekende onderzoek naar bewustzijn en evolutionaire speltheorie. Zijn werk daagt conventionele percepties van de realiteit uit en suggereert dat onze zintuiglijke ervaringen de objectieve wereld niet nauwkeurig weergeven, maar eerder door onze hersenen worden geconstrueerd om ons te helpen overleven en voortplanten.


Deze conclusie, dat bewustzijn de basis van alles is in plaats van een bijproduct van hersenactiviteit, is natuurlijk al door velen getrokken.


Het perspectief van dr. Hoffman is weliswaar interessant. Hij vertelt ons dat we gebruik maken van een ‘gebruikersinterface’ die door onze hersenen is gecreëerd om ons efficiënt te laten navigeren door de wereld. Je kan het vergelijken, zegt dr. Hoffman, met een computerscherm, waar pictogrammen functies of bestanden vertegenwoordigen, maar de onderliggende complexiteit van de computeroperaties niet onthullen. Net zoals een bureaubladpictogram de interactie met complexe systemen vereenvoudigt, vereenvoudigen onze zintuiglijke ervaringen onze interactie met de wereld.


Dit idee wordt ondersteund door het uitgebreide onderzoek van dr. Hoffman, dat gebruik maakt van evolutionaire speltheorie om de processen die zintuiglijke systemen vormgeven wiskundig te modelleren. Zijn bevindingen geven aan dat natuurlijke selectie eigenschappen bevordert die de fitheid en overleving verbeteren, in plaats van eigenschappen die een nauwkeurige weergave van de objectieve realiteit bieden. De evolutie heeft onze zintuigen geoptimaliseerd om gedrag te sturen, niet om de ware aard van de wereld te onthullen.


Een belangrijke implicatie van dr. Hoffmans theorie is de herwaardering van de relatie tussen bewustzijn en de hersenen. Traditioneel hebben wetenschappers aangenomen dat bewustzijn voortkomt uit neurale processen in de hersenen. Dit standpunt wordt ondersteund door bewijs dat correlaties aantoont tussen hersenactiviteit en bewuste ervaringen, zoals de effecten van drugs of hersenletsel op bewustzijn. Deze benadering staat echter voor een aanzienlijke uitdaging, bekend als het “moeilijke probleem van het bewustzijn,” dat vraagt hoe fysieke processen aanleiding kunnen geven tot subjectieve ervaringen zoals de smaak van chocola of de geur van knoflook.


Om dit aan te pakken, stelt dr. Hoffman een radicale verschuiving voor: bewustzijn beschouwen als fundamenteel in plaats van een bijproduct van hersenactiviteit. Zijn theorie, “Bewustzijnsrealisme,” stelt dat bewustzijn de primaire realiteit is en dat de fysieke wereld voortkomt uit de interacties van bewuste agenten. Met “bewuste agenten” bedoelt hij entiteiten of wezens die bewustzijn bezitten en in staat zijn tot bewuste ervaringen en interacties. Deze agenten genereren door hun interacties de ervaringen die wij waarnemen als de fysieke wereld, net zoals de pictogrammen op een computerscherm onderliggende processen vertegenwoordigen.


Dit idee sluit niet alleen aan bij bepaalde spirituele tradities die bewustzijn beschouwen als de essentie van de realiteit, maar biedt ook een mogelijke oplossing voor het moeilijke probleem van het bewustzijn. Door het conventionele perspectief om te keren en bewustzijn centraal te stellen, biedt de theorie van dr. Hoffman een kader waarin de fysieke wereld een manifestatie is van bewuste interacties.


Het werk van dr. Hoffman nodigt ons uit om ons begrip van de realiteit en onze plaats daarin te heroverwegen. Als bewustzijn inderdaad het fundamentele aspect van het bestaan is, dan zijn onze zintuiglijke ervaringen hulpmiddelen voor overleving, niet vensters naar de waarheid. Deze diepgaande verschuiving daagt lang gekoesterde aannames uit en opent nieuwe wegen om de aard van bewustzijn en zijn rol in het vormgeven van onze perceptie van de wereld te verkennen.


De theorieën van dr. Donald Hoffman verleggen de grenzen van de cognitieve wetenschap en evolutionaire theorie door te suggereren dat onze perceptie van de realiteit een geconstrueerde gebruikersinterface is, ontworpen door de evolutie. Dit perspectief daagt de traditionele opvatting uit dat bewustzijn voortkomt uit hersenactiviteit, en stelt in plaats daarvan dat bewustzijn de fundamentele realiteit is waaruit de fysieke wereld voortkomt. Naarmate wetenschap en spiritualiteit samenvloeien in dit idee, worden we aangemoedigd om dieper in te gaan op het begrip van de ware aard van onszelf en de wereld waarin we leven.


Hier lees je hoe je Nederlandse ondertitels bij de beeldfragmenten kunt krijgen:Noël Van Herreweghe

1 Comment


Guy Vander Linden
Guy Vander Linden
3 dagen geleden

Het is merkwaardig dat Dr Hoffman het bewustzijn als fundamenteel vooropstelt. Ik heb dat ervaren in de gevolgen van mijn bijnadoodervaringen waarin het bewustzijn mij liet zien dat het een fundamenteel gegeven is in het ons bekende zijn. Universeel en persoonsgebonden bewustzijn vormen weliswaar één geheel maar worden dikwijls maar te afzonderlijk beleefd en ervaren. Het bewustzijn gebruikt o.a. de zintuigen als instrumenten om zich "kenbaar" te maken, om zich te uiten. Door de alomvattendheid van het bewustzijn is het ons moeilijk door te dringen in haar essentie. Als je erin bent geweest kan je slechts bepaalde aspecten ervan mededelen om onze tijdsruimtelijke dimensie beperkt is. Je kan het dimensieloze niet reduceren tot een vier dimensioneel systeem. Kan ik dat…

Like
bottom of page