top of page

Wat is een bijna-dood ervaring?

I

n de hele geschiedenis, in alle tijden en culturen, zijn meldingen bekend van mensen die zich een buitengewone ervaring herinneren na een levensbedreigende crisis.Dit wordt tegenwoordig een bijna-dood ervaring genoemd. Volgens mijn definitie is een bijna-dood ervaring (BDE) de (gemelde) herinnering van alle indrukken tijdens een bijzondere bewustzijnstoestand, met enkele specifieke elementen zoals het ervaren van een tunnel, het licht, een levenspanorama, het ontmoeten van overleden personen of het waarnemen van de eigen reanimatie. Deze bijzondere bewustzijnstoestand kan optreden tijdens een hartstilstand, dus tijdens een periode van klinische dood, maar ook bij een ernstige ziekte of zonder duidelijke medische oorzaak. Deze ervaring veroorzaakt nagenoeg altijd ingrijpende en blijvende veranderingen in de levenshouding, waarbij de angst voor de dood meestal verdwijnt. Het subjectieve karakter en het ontbreken van een referentiekader voor deze ervaring brengen met zich mee dat individuele, culturele en religieuze factoren de woordkeus en interpretatie van de ervaring bepalen.Een kind zal het anders verwoorden en interpreteren dan een volwassene, en een christen anders dan een boeddhist of een atheïst. Een andere goede definitie voor een BDE is naar mijn mening geformuleerd door de Amerikaanse BDE-onderzoeker Bruce Greyson:’Bijna-dood ervaringen zijn ingrijpende psychologische gebeurtenissen met transcendente en mystieke elementen, die vooral optreden bij mensen de de dood nabij zijn of in situaties van ernstige lichamelijk of emotioneel gevaar verkeren’. En professor Janice Holden, de huidige voorzitter van IANDS, de International Association of Near-Death Studies, schrijft:’Bijna-dood ervaringen zijn de gemelde herinneringen aan indringende psychologische ervaringen met algemeen voorkomende “paranormale”, transcendente en mystieke kenmerken, die optreden tijdens een speciale bewustzijnstoestand die ontstaat tijdens een periode van een werkelijk of dreigend lichamelijk, psychologisch, emotioneel of spiritueel overlijden, en deze ervaringen worden gevolgd door algemeen voorkomende nawerkingen’.


Uittreksel uit het boek ‘Eindeloos Bewustzijn, een wetenschappelijke visie op de bijna-dood ervaring’. Pim van Lommel (Uitgeverij Ten Have)

Comments


bottom of page