top of page

Spontane ervaringen rond het moment van overlijden


Titus Rivas vertelt ons in dit artikel dat er is de laatste jaren een groeiende belangstelling merkbaar is voor paranormale ervaringen rond het moment waarop iemand overlijdt. Dit soort ervaringen vormt een continuüm met bijna-doodervaringen enerzijds en communicatie met overledenen die al langer geleden gestorven zijn anderzijds. Met een moeilijk woord heten ze ook wel ‘perimortale’ ervaringen, afgeleid van het Griekse voorzetsel peri (rondom) en het Latijnse woord mors (dood). Perimortale ervaringen doen zich in allerlei vormen voor. Ze kunnen beelden, geluiden, gevoelens en gedachten omvatten, maar ook fysieke verschijnselen zoals klokken die plotseling stilstaan, het verplaatsen van voorwerpen en het horen van iemands karakteristieke voetstappen. Bovendien kunnen ze zich voordoen terwijl we waken, maar ook in dromen of veranderde bewustzijnstoestanden.

Commentaires


bottom of page