top of page

Intelligentie in de natuur


Wat als intelligentie geen voorrecht zou zijn van de mens maar in alle levende cellen werkzaam is? Wat als er een ‘intelligentieveld’ zou bestaan dat op alle niveaus in de natuur actief is?

In zijn nieuwe boek ‘Intelligentie in de natuur‘ ontwikkelt Romain Goorman de hypothese dat zo’n veld te vergelijken is met andere kosmische velden – zoals het zwaartekrachtveld – en onafgebroken en overal zijn invloed uitoefent op elke vorm van leven. In deze zienswijze zijn alle levende organismen met elkaar verbonden. Meer zelfs, bij nadere beschouwing zijn er in de natuur zelfs meer krachten werkzaam die verbinden dan scheiden. Naast de bekende ‘strijd om het bestaan’ blijken immers ook samenwerking, verbondenheid en harmonie wezenlijke kenmerken van de natuur te zijn.

De mens, die in de loop van zijn geschiedenis geleerd heeft de natuur te domineren en er zich buiten te stellen, botst steeds vaker op de grenzen van zijn streven naar groei. Daardoor wordt

hij geconfronteerd met de noodzaak om zijn denken en handelen grondig in vraag te stellen. De continuïteit van de grote ecosystemen, waar ook hij uiteindelijk van afhankelijk is, staat immers op het spel.

Om het tij te keren is een nieuw denken onvermijdelijk, waaruit ook een vernieuwde en verfrissende kijk op het mensbeeld van de toekomst ontstaat. De Homo Economicus, die zichzelf ten onrechte een superieure status heeft aangemeten, zal aangemaand worden om van zijn voetstuk te treden en geleidelijk plaats te ruimen voor de Homo Spiritualis: de mens die op zoek gaat naar een her-verbinding met de natuur.

Na het succes van zijn eerste boek ‘Ontwaken uit onze illusies’ (2015) neemt Romain Goorman de lezer opnieuw mee in een boeiende beschouwing op het snijvlak tussen wetenschap en filosofie. Hij is gespecialiseerd in organisatieontwikkeling en bestudeerde tijdens zijn loopbaan de dynamiek die achter het gedrag van mensen in organisaties schuilgaat. De afgelopen vijftien jaar verrijkte hij zijn wetenschappelijke achtergrond met inzichten uit de filosofie en de systeemleer. Hij is voorzitter van de discussiegroep ‘Ontwaken uit onze illusies’, zijn vrije tijd spendeert hij aan lezen, zeilen, meerdaagse fietstochten en schrijven.

Comments


bottom of page