top of page

'Dimensiewissel — Wat er gebeurt als jouw haakje aan de vierdimensionale wereld loslaat.

Jim van der Heijden


In de afgelopen eeuw heeft de natuurkunde theorieën voortgebracht die de gedachte van tafel vegen dat alles wat wij zijn op de een of andere manier door de stof wordt voortgebracht. Dit dringt

onvoldoende door bij hen die zich bezig houden met de werking van het brein en de psyche, waardoor zij hardnekkig vasthouden aan het reductionistische mensbeeld. Daar aan wordt in dit artikel tegengas geboden. Eerst wordt het uit deze theorieën oprijzende wereldbeeld besproken. Daarna wordt ingegaan op de binding tussen onze onstoffelijke essentie en ons stoffelijke lichaam. Het artikel eindigt met een bespreking van de elementen uit de bijna-doodervaring. Die blijken nu op een aanvaardbare wijze te kunnen worden verklaard.Comments


bottom of page