top of page

De Onverklaarbare Mystiek van Bijna-Doodervaringen: Een Diepgaande Verkenning van Hun KenmerkenHet onderwerp van bijna-doodervaringen (BDEs) is geen onbekende bij Ponto3, en zoals met vele belangrijke onderwerpen, is het noodzakelijk en wenselijk om dit van tijd tot tijd te herhalen. BDE's zijn een fascinerend fenomeen dat ons begrip van bewustzijn en de grenzen van onze menselijke ervaring uitdaagt. In dit artikel duikt Hans opnieuw in de wereld van BDE's, en we beginnen met de definitie zoals geformuleerd door de Amerikaanse BDE-onderzoeker Bruce Greyson. Laten we samen verkennen hoe vaak ze voorkomen, wie ze kan ervaren, en de opvallende kenmerken die ze delen, en hoe dit fenomeen ons blijft intrigeren en uitdagen.


De Amerikaanse BDE onderzoeker Bruce Greyson formuleert een BDE als volgt:

De bijna-doodervaring (BDE) is een geheel van indrukken tijdens een bijzondere bewustzijnstoestand die het gevolg is van een periode van klinisch dood zijn, een ernstige ziekte, een bijna fatale situatie of een stervensproces; maar een BDE kan ook voorkomen bij hoge stress of diepe meditatie, of zelfs heel spontaan zonder enige aanleiding.


Hoe vaak komt het voor?

Uit vrij recent onderzoek in Amerika en Duitsland is gebleken dat ongeveer 2 tot 4% van de bevolking een BDE meldt. Voor Nederland en België samen zijn dat, conservatief geschat, ruim een half miljoen ervaringen. Dat zijn er gemiddeld twintig per dag. Echter, om verschillende redenen, mede ook de onbekendheid, wordt hier maar een klein deel van gerapporteerd.


Wie krijgt een BDE?

Iedereen op aarde kan een BDE krijgen. De kern van de BDE is overal ter wereld ongeveer hetzelfde. Het maakt niet uit of men christelijk, hindoe, moslim, boeddhist, joods is of een

andere religie aanhangt, of bij mensen die nergens in geloven. Ook maken sociale klasse, ras, geslacht, leeftijd, wel of niet gehuwd zijn, enz. niet uit. Wel zijn er culturele verschillen in woordkeuze om een BDE te beschrijven, maar bij alle ervaringen zijn min of meer dezelfde kernelementen aanwezig.


Kenmerken van een NDE

In 1975 was het Dr Raymond Moody die als eerste een boek over BDE publiceerde genaamd Life After Life. Sindsdien is er wereldwijd enorm veel onderzoek gedaan en zijn daar talloze studies en boeken over verschenen. Ook het boek van de Nederlandse cardioloog en onderzoeker Pim van Lommel, 'Eindeloos Bewustzijn' die inmiddels in negen talen vertaald is.

In vele van deze studies en boeken worden steeds weer een aantal kenmerken van BDE genoemd. Volgens de woordenboekdefinitie van bewusteloosheid zou het niet mogelijk moeten zijn om een heldere en georganiseerde herinnering te hebben, terwijl je bewusteloos bent en toch rapporteren.

Vele duizenden BDE-ers ervaringen met kenmerkende elementen, wat tijdens hun de NDE is gebeurd en waargenomen.

Hoewel geen twee BDE's hetzelfde zijn, worden steeds een stuk of twaalf elementen genoemd die tijdens een BDE kunnen voorkomen. Deze BDE elementen worden consequent waargenomen bij BDE's wereldwijd, in alle leeftijdsgroepen en ongeacht hun geloofssystemen. De consistente en geordende aanwezigheid van de elementen in BDE's helpt ons om vertrouwen te krijgen in de realiteit van BDE's.


Kenmerken

Onuitsprekelijkheid

De ervaring is zo overweldigend dat deze niet onder woorden te brengen is.

Intense emoties

Meestal van diepe vrede, rust, welzijn, liefde. Er zijn ook ervaringen die worden gekenmerkt door angst, afschuw of verlies.

Het besef dood te zijn.

Uittredingservaring

Waarneming buiten en boven het bewusteloze lichaam, ook van de omgeving of zich ogenblikkelijk verplaatsend naar andere plaatsen. Ook waarneming door blinde en dove personen.

Tunnel naar het Licht

Het gevoel zich te bewegen in een donkere ruimte, vaak een “tunnel” genoemd met aan het einde een onbeschrijfelijk helder licht.

Andere plaats

Een gevoel "ergens anders" te zijn, in een landschap dat kan lijken op een spiritueel rijk of wereld met prachtige kleuren en soms muziek.

Anderen ontmoeten

Ontmoeting met overleden dierbaren, mogelijk heilige figuren of niet herkende wezens, met wie van geest tot geest wordt gecommuniceerd; deze figuren kunnen troostend, liefdevol of soms ook

angstaanjagend lijken

Diepe inzichten

In sommige gevallen, een vloed van kennis over het leven en de aard van het universum.

Levensschouw - Life Review

Een terugblik op het leven, het herbeleven van daden en het voelen van hun emotionele impact op

anderen en de gevolgen daarvan. Bijvoorbeeld de vreugde en verdriet dat men anderen berokkend heeft.

Wel of niet terugkeren

Waarnemen van een “grens”, van waarachter geen terugkeer mogelijk zal zijn. Soms een besluit om terug te keren naar het lichaam.

Levensopdracht

De terugkeer in het lichaam, vaak met het besef van een doel of een opdracht in het leven.

Teleurstelling bij het ontwaken

Vaak voelen ze een behoefte om te krimpen of zich op de een of andere manier samen te persen om weer in het fysieke lichaam te passen. Er kunnen onaangenaamheden zijn, zelfs woede of tranen bij het besef dat zij nu terug zijn in hun lichaam en niet langer aan "de andere kant".


Tot besluit

Dit zijn de elementen die telkens weer terugkomen in de vele duizenden ervaringen wereldwijd. Zoals aan het begin van het artikel genoemd, kan dit gegeven helpen om een groter vertrouwen te ontwikkelen bij een bijna-doodervaring. De consistente spirituele inhoud van bijna-doodervaringen is opmerkelijk. Er lijkt geen redelijk alternatief voor de conclusie dat het menselijk bewustzijn de permanente lichamelijke dood kan overleven. Dit is geen verrassende conclusie. Leven na de dood is het geaccepteerde geloof in elke cultuur en historische periode.

En ook hier, blijf kritisch en ga zelf verder op onderzoek uit en vorm dan je eigen mening. Want alleen die is voor jou belangrijk.


Via de volgende links vind je nog veel meer informatie hierover.


P.S. met Google-Chrome en met Firefox browser met add-on "To Google Translate" , kun je

een hele pagina met een druk op de knop in het Nederlands vertalen.

Je kan ook de pagina in dit verband raadplegen op de ponto3 website: https://www.ponto3.org/video-vertalen


Hans van den Boogaard

Comments


bottom of page