top of page

De BDE/NDE Verklaring over Onvoorwaardelijke Liefde

Een gemeenschappelijke verklaring door mensen met een Bijna-dood Ervaring (BDE)


Een Gezamenlijke Verklaring, – Amsterdam, 2019Mensen die een Bijna-Dood Ervaring hebben gehad (BDE, ook wel Nabij-de-Dood Ervaring, in het Engels Near-death Experience, NDE) hebben het voorrecht gehad om voorbij de scheiding tussen leven en de dood te kijken. De meeste BDE/NDE’s ontstaan tijdens een kritieke medische situatie – zoals een hartstilstand of een ernstig ongeluk – of tijdens een existentiële (psychische) crisis, maar ze komen soms ook onder andere omstandigheden voor zoals tijdens diepe meditatie.

Tijdens de ervaring is het bewustzijn van BDE/NDE-ers in een tijdloze wereld zonder fysieke beperkingen, die door hen wordt beschreven als veel echter dan de aardse wereld. BDE/NDE-ers zijn er van overtuigd dat zij naar deze buitengewone wereld terug zullen keren wanneer hun fysieke lichaam permanent dood gaat. Zij zijn er ook van overtuigd dat iedereen na hun lichamelijke dood toegang tot die wereld krijgt. Niemand wordt uitgesloten. Na de dood eindigt het bewustzijn dus niet. Liever gezegd, het is eeuwig.

Een groot aantal BDE/NDE-ers heeft tijdens hun ervaring contact met een entiteit die ze vaak aanduiden als het Wezen van Licht. In deze Verklaring wordt het aangeduid als Het Universele Licht omdat het om een oneindige energie en een oneindige kracht gaat dat universeel is en alles overstijgt wat mensen kennen. Ieder van ons is daar een deel van, en de essentie van Het Universele Licht is onvoorwaardelijke liefde.

Maar ook wanneer BDE/NDE-ers geen direct contact met Het Universele Licht hebben gehad, krijgen zij een glimp van de essentie van wat er na het aardse leven is: onvoorwaardelijke liefde voor alles en iedereen.

Hoewel er miljoenen en miljoenen mensen zijn die een BDE/NDE hebben gehad, is er geen hard wetenschappelijk bewijs dat deze ervaringen echt zijn. Toch zijn er wel degelijk belangrijke aanwijzingen voor hun echtheid, en die doen zich voornamelijk voor tijdens de eerste fase van de BDE/NDE als het bewustzijn van de BDE/NDE-er het lichaam verlaat en de materiële wereld observeert. Tijdens deze fase waren BDE/NDE-ers in staat andere mensen, situaties of dingen te zien die later objectief konden worden bevestigd. Er is een overweldigend aantal van deze zogenaamde veridieke waarnemingen, wat de conclusie ondersteunt dat het bewustzijn onafhankelijk van het lichaam kan bestaan.

BDE/NDE’s komen overal in de wereld voor, bij mensen van alle rangen en standen. Door hun ervaringen hebben BDE/NDE-ers heel belangrijke en positieve boodschappen voor alle mensen, ongeacht hun geslacht, ras, nationaliteit, afkomst, welvaartsniveau, seksuele voorkeur, geloof, of andere karakteristiek. Deze Verklaring heeft vier boodschappen die ieder terug te voeren zijn tot de kernboodschap van onvoorwaardelijke liefde van BDE/NDE’s.


Comments


bottom of page