top of page

Impact van een bijna-doodervaring: veranderingen en transformaties.


Bijna twintig interviews deed ik met personen die een bijna-doodervaring kregen. Het verhaal zelf is elke keer weer verrassend en fascinerend, vol onverwachte inzichten, maar het zijn telkens weer de transformaties na de BDE die me altijd bijblijven.

Stel je voor; je hebt een bijna-doodervaring. Wat gebeurt er daarna? Voor de meeste personen die dit hebben meegemaakt, verandert hun leven onherroepelijk. Ongeveer tachtig procent van de mensen die een dergelijke ervaring hebben gehad, vertellen ons dat hun leven voor altijd is veranderd. We weten ondertussen dat deze veranderingen niet alleen beperkt zijn tot een hernieuwde levenslust of een meer spirituele kijk op het leven. Nee, ze komen terug met specifieke psychologische en fysiologische veranderingen op een schaal die ze nog nooit eerder hebben ervaren.

Onderzoekers hebben geprobeerd deze veranderingen te onderzoeken, meestal zonder de nodige financiering voor uitgebreide studies. Het is echter essentieel te begrijpen dat deze soms indrukwekkende veranderingen, die vele aspecten van hun leven beïnvloeden, belangrijk en inzichtgevend kunnen zijn. Dit geldt niet alleen voor de betrokken persoon, maar ook voor familieleden, vrienden, zorgverleners en de gemeenschap als geheel.

Laten we eerst eens kijken naar de belangrijkste psychologische veranderingen die mensen na een BDE ervaren. Een van de meest opvallende veranderingen is het verlies van de angst voor de dood. Mensen worden meer spiritueel en minder religieus. Ze hebben de neiging om abstract te denken en worden filosofischer. Sommigen kunnen episodes van depressie doormaken, maar tegelijkertijd worden ze ook vrijgeviger en liefdadiger dan voorheen.

Een ander belangrijk aspect is de verandering in relaties. BDE’ers hebben het altijd weer over de oneindige en onvoorwaardelijke liefde die ze ervaarden, maar vinden het vaak moeilijker om bevredigende relaties te beginnen en te onderhouden. Onopgeloste kwesties uit hun jeugd komen vaak naar boven. Ze worden minder competitief en zijn overtuigd van een levensdoel. Ze verwerpen eerdere beperkingen en "normale" rolpatronen. Sensaties van smaak, aanraking, textuur en geur worden intenser. Intuïtieve en paranormale vermogens nemen toe, evenals het vermogen om de toekomst te "weten" of te "herbeleven".

Dit alles kan een grote impact hebben op hun relaties. Bijna-doodervaarders komen terug met een onbegrensde en absolute acceptatie voor anderen. Ze zien zichzelf als een kanaal voor universele liefde, wat verwarrend kan zijn voor familieleden die dit kunnen interpreteren als afstandelijkheid of onverschilligheid. Dit kan soms zelfs tot echtscheidingen leiden.

Daarnaast ontwikkelen veel ervaarders een gevoel van tijdloosheid en een verhoogd bewustzijn van het huidige moment. Het maken van toekomstplannen kan irrelevant lijken. Velen beschrijven hun ervaring als een soort scheiding tussen hun "vorige" leven en het huidige. Dit nieuwe perspectief kan leiden tot meer intuïtieve en soms paranormale ervaringen, zoals buitenlichamelijke ervaringen en het "horen" van planten en dieren.

Er is ook een opmerkelijke verschuiving in persoonlijkheid. Sommige mensen die voorheen harde werkers en materialistisch waren, kunnen veranderen in relaxte filosofen. Omgekeerd kunnen degenen die eerder ontspannen waren, energieke "veranderaars" worden, vastbesloten om een verschil te maken in de wereld. Deze persoonlijkheidsomkeringen lijken meer afhankelijk te zijn van wat nodig is voor de innerlijke groei van het individu dan van een uniform resultaat.

Naast psychologische veranderingen zijn er ook belangrijke fysiologische veranderingen; een veranderde manier van denken, verhoogde intelligentie, meer creativiteit, en een ongebruikelijke gevoeligheid voor licht en geluid. Ze kunnen een lagere bloeddruk hebben, een versneld metabolisme, en een verhoogde gevoeligheid voor geneesmiddelen en chemisch behandelde producten.

Deze verhoogde gevoeligheid voor licht en geluid kan ernstige problemen veroorzaken en kan leiden tot veranderingen in de levensstijl. Veel ervaarders leren hun blootstelling aan zonlicht te beperken, terwijl anderen er juist niet genoeg van kunnen krijgen. De meeste mensen hebben echter moeite met harde of dissonante geluiden en geven de voorkeur aan klassieke of natuurlijke geluiden.

Veel ervaarders ontwikkelen ook een elektrische gevoeligheid. Dit betekent dat hun energieveld invloed kan hebben op elektrische apparaten en technologie. Dit kan variëren van horloges die stoppen, microfoons die "piepen", tot computers die plotseling niet behoorlijk meer functioneren.

De weg naar aanpassing aan deze veranderingen is vaak lang en uitdagend. De eerste drie jaar na de ervaring kunnen het meest verwarrend zijn, alsof de persoon nog niet volledig "terug" is. Voor velen is het belangrijk om steun te zoeken bij lotgenoten en om literatuur te lezen over de nasleep van BDE's. Het proces van aanpassing vereist geduld en begrip van zowel de ervaarders als hun families.


Het is ook belangrijk te erkennen dat nasleep niet kan worden geveinsd. De impact van een BDE is echt en heeft blijvende gevolgen. Het is mogelijk om de impact enigszins te minimaliseren, maar het is onmogelijk om de levensveranderende kracht ervan te negeren. Ongeacht het drama dat gepaard gaat met de BDE ervaring zelf, is het de nasleep die de ware waarde en betekenis ervan bepaalt.

Voor degenen die een bijna-doodervaring hebben gehad, is het leven nooit meer hetzelfde. Wat ooit bekend was, wordt vreemd, en wat ooit vreemd was, wordt bekend. Hoewel de wereld hetzelfde blijft, is de ervaarder veranderd. Met geduld en inspanning kan communicatie verbeteren en kan het leven een zekere mate van routine hervatten. Maar de ervaarder zal altijd reageren op een "melodie" die niemand anders kan horen, en dit kan hun hele leven doorgaan.

Of je nu een BDE hebt meegemaakt of iemand kent die dat heeft, het begrijpen van deze veranderingen kan helpen om de reis naar herstel en aanpassing te vergemakkelijken. Het is een reis vol uitdagingen, maar ook een van groei, verwondering en diepgaande transformatie.


Noël van Herreweghe

Comments


bottom of page