top of page

"De dood is het absolute einde.. of toch niet...?"
Een aantal essentiële levenvragen die verband houden
 met leven, dood, bewustzijn en zingeving

Boekbespreking.jpg
romain2-512x600.jpg

De titel van dit grensverleggend boek van Romain Goorman eindigt op een vraagteken, wat enerzijds suggereert dat het geen finale antwoorden bevat maar anderzijds de lezer ook stimuleert om dieper te graven in een aantal essentiële levensvragen die verband houden met leven, dood, bewustzijn en zingeving.


Voor heel veel mensen is de dood nog steeds de grote spelbreker, de boeman die onverwacht levens wegmaait. In zijn opzienbarend boek maakt Goorman komaf met dit schrikbeeld. In de plaats stelt hij een totaal ander beeld voor dat niet alleen verhelderend, maar ook hoopgevend is. Daartoe neemt de auteur de lezer mee op een bijzonder fascinerende ontdekkingstocht in de wereld van de geest en het verruimd bewustzijn. Hij baseert zich daarbij op een aantal belangrijke bronnen: vooreerst de rijkdom aan informatie die vandaag beschikbaar is in de veelheid van getuigenissen bij mensen die een BDE (Bijna-DoodErvaring) meegemaakt hebben. Wat hij daaruit geleerd heeft, heeft hij bovendien teruggevonden en bevestigd gezien in de grote wijsheidstradities. Ook in de moderne natuurkunde ontdekken wetenschappers aspecten van een werkelijkheid die reeds door sommige oude beschavingen intuïtief gekend waren.


Op basis van deze bevindingen heeft Goorman een baanbrekend verklaringsmodel ontwikkeld waarin alle stukken van de puzzel naadloos op elkaar aansluiten en één geheel vormen dat niet enkel richtinggevend, maar ook hoopgevend en inspirerend is.


In dit verklaringsmodel verdedigt Goorman de hypothese dat de mens niet zijn lichaam is, noch zijn brein, maar een spiritueel wezen dat via een aantal aardse ervaringen een evolutieproces meemaakt naar steeds hogere vormen van bewustzijn. Het ontdekken van zijn ware natuur en het leren leven vanuit liefde en mededogen behoort daarom tot de essentie van het menselijk bestaan.


Goorman slaagt er op sublieme en heldere wijze in om de lezer mee te nemen op deze meeslepende ontdekkingstocht waarin het geleidelijk duidelijk wordt dat alles in het universum op wonderbaarlijke wijze samenhangt in één coherent en fascinerend geheel.
De dood blijkt niet het einde te zijn, maar eerder een overgang van een aardse zijnstoestand naar een multidimensionale universele dimensie. In essentie komt het neer op het achterlaten van ons beperkt aards bewustzijn en het binnengaan in de wondere wereld van een onvoorstelbaar grotere kosmische werkelijkheid. Het binnentreden in deze dimensie wordt door heel wat BDE ervaarders beschreven als ‘thuiskomen’.


Via de getuigenissen van BDE ervaarders is Goorman erin geslaagd om op meeslepende wijze de lezer een voorproefje te geven van wat dit precies betekent.

Noël Van Herreweghe

bottom of page