top of page

"5D - Over onze niet-stoffelijke essentie en de weg door het stof" - Jim van der Heyden

Boekbespreking.jpg
Jim..png

 In een tijd waarin het bespreken van nabij-de-dood-ervaringen (NDE) en de wetenschappelijke studie ervan steeds gangbaarder wordt, valt "5D - Over onze niet-stoffelijke essentie en de weg door het stof" op als een opmerkelijk en verhelderend werk. Geschreven door Jim van der Heijden, neemt dit boek ons mee op een boeiende reis door de rijke dimensies van bewustzijn, realiteit en individuele ervaring.

Van der Heijden, een auteur met een diepgaand begrip van het onderwerp door zijn eigen nabij-de-dood-ervaring, combineert op boeiende wijze zijn persoonlijke inzichten met zijn uitgebreide kennis van filosofie, wetenschap en spiritualiteit. "5D" is opgebouwd uit een aantal delen, elk met een eigen focus en afsluiting waarin de auteur zijn persoonlijke conclusies deelt.

Het eerste deel, "Geloven," werpt een verhelderend licht op de historische en culturele context van opvattingen over leven na de dood en hogere bestaansniveaus. Van der Heijden onderzoekt hoe religies vaak voortkomen uit concrete gebeurtenissen zoals visioenen en buitenlichamelijke ervaringen, en hoe deze in de loop der tijd zijn geëvolueerd. Hij bekritiseert het materialisme en zijn overtuiging in de "hersenmythe," die volgens hem geen stand houdt.

In het tweede deel, "Ervaren," legt de auteur de nadruk op het empirische aspect van NDE en presenteert hij veridieke (waarheidsgetrouwe) ervaringen als overtuigend bewijs. Hij weerlegt traditionele verklaringen met heldere argumenten en benadrukt de betekenis van ervaringen die door derden zijn bevestigd. De onkundige 'verklaringen' of 'bijnadooddoeners', zoals Jim ze noemt, zijn "geen pogingen om de NDE te verklaren, maar manieren om er vanaf te komen". 

Het derde deel, "Weten," daalt dieper af in de wetenschappelijke ontwikkelingen die onze heersende opvattingen over bewustzijn en realiteit uitdagen. Van der Heijden illustreert hoe hedendaagse fysica en andere wetenschappelijke disciplines een nieuw perspectief bieden waarin bewustzijn als primair en essentieel wordt beschouwd. Hij vertaalt complexe concepten op een begrijpelijke manier, waardoor zowel leken als kenners worden meegenomen.

Het laatste deel, "Vijf dimensies. Minstens!," vormt een krachtige afronding van het betoog van Van der Heijden. Hierin worden eerder besproken inzichten samengebracht en benadrukt hij het belang van weten, ervaringen en fenomenen als bewijs voor een vijfdimensionale realiteit.

Wat "5D - Over onze niet-stoffelijke essentie en de weg door het stof" opvallend maakt, is de uitgebreide en veelzijdige aanpak van het onderwerp. Van der Heijden put uit diverse bronnen, variërend van wetenschap tot persoonlijke ervaringen, om zijn argumenten te ondersteunen. Zijn vermogen om complexe ideeën toegankelijk te maken voor een breed publiek is bewonderenswaardig en maakt dit werk toegankelijk voor zowel beginners als gevorderden.

Voor degenen die hun inzicht in NDE en bewustzijnsonderzoek willen verdiepen, is "5D" een waardevolle bron. Het biedt een diepgaande verkenning van filosofie, wetenschap en ervaring en opent de deur naar nieuwe manieren van denken over de aard van ons bestaan. Van der Heijden's heldere uitleg en persoonlijke betrokkenheid maken dit boek een aanrader voor iedereen die een dieper begrip zoekt van deze boeiende onderwerpen.

nvh

bottom of page