top of page

InTeam

Eerste hulp bij ongeloof


InTeam zijn kleine praatgroepen van maximaal 12 deelnemers. Ze wisselen met elkaar van gedachten over een onderwerp dat ze samen hebben gekozen.


Bij Ponto3 komen wel meer onderwerpen aan bod die een grote impact kunnen hebben, zoals een bijna-dood-ervaring (BDE). In zijn boek ‘Eindeloos bewustzijn” schrijft Pim Van Lommel op pagina 83: “Nog steeds is de BDE voor velen een onbekend en onbegrepen fenomeen en in onze maatschappij bestaat weinig ruimte voor dit soort ‘spirituele’ ervaringen. Dit veroorzaakt spanningen die kunnen leiden tot psychische problemen. Praten over de BDE lukt meestal niet. Er wordt niet onbevooroordeeld geluisterd, met als gevolg dat men, wanneer men erover probeert te spreken, vaak niet wordt begrepen en zelfs genegeerd of belachelijk wordt
gemaakt.” 

 

Dat risico loopt je niet bij InTeam; je ontmoet gelijkgestemden die wél open staan voor wat jij kwijt wil, waarmee je dus een team vormt. De locatie voor InTeam is de website. We starten met één praatgroep rond bijna-doodervaringen. Daarvoor zoeken we zowel mensen die willen getuigen over hun BDE, als mensen die met vragen zitten. Meld je aan door een mail te sturen naar info@ponto3.org. Verwacht niet meteen een antwoord, zodra er voldoende belangstelling is, hoor je van ons. De praatgroep zal besloten zijn, dit wil zeggen dat niemand behalve de deelnemers kan zien wie welke informatie uitwisselt. Door deel te nemen accepteer je deze regel: wat in de praatgroep wordt gezegd, blijft in de praatgroep. Je bent dus in een veilige, discrete omgeving.


Ponto3 zal sessies (helpen) organiseren naargelang de behoefte. Naast BDE kunnen andere thema’s aan bod komen, bijvoorbeeld uittredingen, reïncarnatie, meditatie, kwantumfysica… Het kan ook luchtig, misschien zijn er mensen die willen praten over spirituele boeken en films. Je hebt het al begrepen: er is veel mogelijk. InTeam is dus een erg flexibele formule. Suggesties voor andere praatgroepen zijn welkom.


Indien er voldoende belangstelling is en we genoeg mensen bij elkaar kunnen brengen, zullen we later ook live sessies organiseren, in Vlaanderen maar ook in Nederland. Wie daaraan wil meewerken: meld je nu al.

 

InTeam kan op om het even welke rustige plek, dus in een huiskamer, maar ook in een klaslokaal, een vergaderzaaltje van een cultureel centrum, en buiten openingstijden zelfs in een café. Ook mensen die een praatgroep kunnen stofferen door over hun ervaring te vertellen, zijn erg welkom. Wonen belangstellenden te ver uit elkaar, dan kunnen we live videovergaderingen organiseren via een online communicatieplatform zoals bijvoorbeeld Zoom.


Of InTeam een succes zal worden, eerlijk, dat weten we níét. Zullen voldoende mensen hun schroom overwinnen om uit de spirituele kast te komen? Veel hangt af van jullie input. En van hoeveel mensen dit bericht te lezen krijgen. Daarom vragen we jullie uitdrukkelijk om deze tekst naar iedereen te sturen waarvan je denkt dat hij of zij gebaat is met InTeam.

Dank je wel.

dvde en nvh

bottom of page