top of page

Bronnen - Argumenten

Facebook is een vluchtig medium. Daarom bewaren we de interessantste bronnen duurzaam hier, op de website, zodat je ze altijd kunt terugvinden. Wat zo ontstaat, is een superhandige wegwijzer naar informatie. 

Elke bijdrage eindigt met de naam van de tipgever in vetjes. Mocht je omwille van de privacy niet willen dat we je bijdrage op de website publiceren, laat het ons weten.

In deze sectie focussen we op wetenschappelijke informatie die het idee ondersteunt dan er veel meer is dan de zichtbare, materialistische, meetbare wereld.

Argumenten

Wil je graag weten hoe je moeiteloos Nederlandstalige ondertiteling kunt toevoegen aan je favoriete anderstalige YouTube-video's? We hebben een pagina met de nodige verduidelijking klaarstaan voor jou! Leer stap voor stap hoe je ondertiteling kunt genereren en bewerken, zodat je kunt genieten van video's in jouw taal.

Kwantumfysica heeft ons al veel geleerd over de niet-tastbare werkelijkheid. We mogen niet vergeten dat de niet-tastbare werkelijkheid in de kosmos véél groter is dan de tastbare. Slechts 4% van alles waar de kosmos uit bestaat, is tastbare 'materie'. De rest bestaat hoofdzakelijk uit vibrerende, energetische velden, zowel in het oneindig grote (denk aan kosmische gravitatievelden, elektromagnetische velden enz.) als in het oneindig kleine (denk aan de velden op atomaire en vooral subatomaire schaal). Geen enkel van deze velden is zichtbaar met het blote oog, maar ze vormen de fundamentele bouwstenen van alles wat er is.

 

Kwantumfysica bestudeert deze bouwstenen en komt tot de vaststelling dat velden primair zijn en materie secundair. In mijn eerste boek 'Ontwaken uit onze Illusies'; vindt je een
interessant hoofdstuk hierover van p. 85 tot 120). Bovendien zijn er nog een aantal kosmische velden die essentieel zijn voor alles wat leeft: bijvoorbeeld het kosmisch intelligentieveld (zonder hetwelk geen coherentie zou mogelijk zijn die levende wezens vorm geeft en hele ecosystemen in stand houdt). Of het kosmisch informatieveld (ook wel eens het Akasha veld genoemd), of het kosmisch veld van Liefde en Mededogen (waar mensen die een bijna-doodervaring hebben mee in contact komen).

Kwantumfysica is wonderbaarlijk en fascinerend en staat dicht bij het 'onuitsprekelijke' waar BDE-ervaarders het over hebben. Net als bij een BDE speelt de essentie van kwantumfysica zich af buiten tijd en ruimte. In mijn laatste boek 'De dood is het absolute einde...of toch niet?' ga ik daar dieper op in. Het is ook de meest nauwkeurige wetenschap die er bestaat, maar het is ook bizar en bijna ongelooflijk, net als een BDE.

Zowel de kwantumfysica als de BDE zijn goede leermeesters voor ons: ze leren ons inzien dat de ganse kosmos één groot wonder is en dat het onze taak is om te leren actief deel te nemen aan dit wonder. Niet door erbuiten te staan, maar door hetzelfde wonder in onszelf te leren ontdekken en uit te dragen.

Romain Goorman

Quantum.jpg

Kwantumfysica, ook wel bekend als de kwantummechanica, is de studie van de
microwereld die we niet kunnen zien, die van het atoom en alles was kleiner is. En daar gebeuren rare dingen. De natuurwetten die gelden in onze zichtbare, tastbare wereld, gelden vaak niét in de wereld van het kleine. Herlees vorige zin nog maar een keer, en laat de betekenis ervan goed doordringen.
Max Planck wordt beschouwd als de ontdekker van de kwantumfysica en van hem is dit citaat: 'We hebben niet het recht om aan te nemen dat er fysieke wetten bestaan, of als ze tot nu toe hebben bestaan, dat ze in de toekomst op een vergelijkbare manier zullen blijven bestaan; Een andere vroege ontwikkelaar, Niels Bohr zei: 'Als je over kwantummechanica kunt praten zonder dat het je duizelt, heb je er niets van begrepen.'; Bohr en Planck ontdekten de kwantumfysica begin vorige eeuw. Het genie Richard Feynman, die ruim vijftig jaar later zijn belangrijkste werk presteerde, zei dit: ‘Als je denkt dat je de kwantumfysica begrijpt, dan heb je het niet begrepen.’
Is kwantumfysica de hélemaal van de pot gerukt. Nou neen. Al onze moderne
technologie heeft ermee te maken: computers, internet, smartphones, medische
beeldvorming… noem maar op. Je kan dus niet beweren dat kwantumfysica niet werkt. Sterker nog, terwijl je deze zin leest, spelen zich voortdurend tal van kwantumfysische processen af in je lichaam, alleen merk je dat niet. Er valt dus wel iets te zeggen voor deze boude bewering: je bént kwantumfysica.
Omdat kwantumfysica zo mysterieus is zijn er nog steeds wetenschappers die er niet
van willen weten. Wie controle wil en uit is op voorspelbaarheid houdt niet van

kwantumfysica, maar wie graag onderzoekt en ontdekt kan er geobsedeerd door raken. Om dit inleidinkje af te sluiten nog een citaat van Max Planck: “Ik beschouw bewustzijn als fundamenteel. Ik beschouw materie als een afgeleide van bewustzijn.
We kunnen niet achter het bewustzijn komen. Alles waar we over praten, alles wat we als bestaand beschouwen, veronderstelt bewustzijn.”
Is daarmee de link naar de spirituele wereld gelegd? (dvde)

Het tweespletenexperiment beschouw ik als het hart van de kwantumfysica. Liever dan erover uit te weiden, zet ik hieronder een link naar een geweldig filmpje. Daarin zie je dat een elektron vertrekt als een deeltje (materie) maar onderweg verandert in een golf van mogelijkheden (energie). Om dit mysterie op te lossen, werd gebruikt gemaakt van een meettoestel om te zien wat er met dat deeltje gebeurde. Het mysterie werd alleen maar groter, want indien het werd geobserveerd of gemeten bleef het deeltje een deeltje, de materie werd dan niét omgezet in een golf van mogelijkheden. Maar de mijns inziens meest intrigerende vraag van allemaal wordt vaker niet dan wel gesteld: hoe wéét zo’n deeltje dat het wordt geobserveerd? Is zo’n deeltje… bewust?
Mocht je geïntrigeerd raken, je vindt heel veel teksten over het tweespletenexperiment (double slit experiment) op het internet, je vindt er honderden filmpjes over op YouTube.


Standaard kan je ondertiteling aanzetten door onderaan het scherm de vijfde button vanaf rechts aan te klikken. Als je op de vierde button vanaf rechts – het wieltje – klikt, kun je die ondertiteling in vele gevallen automatisch laten vertalen naar tal van talen waaronder het Nederlands.
Noël heeft er een filmpje over gemaakt:
https://www.youtube.com/watch?v=IQLZel5AQ0Q

De werkwijze kan variëren naargelang op welk toestel je kijkt (pc, tv, smartphone, beamer…) maar hier lees je er alles over:
https://support.google.com/youtube/answer/100078hl=nl&co=GENIE.Platform%3DDesktop
(dvde)

Structuur atoom
Kwantumfysica is de wereld van de kleine deeltjes, zeg maar het atoom en alles wat kleiner is. Maar aangezien het hele waarneembare universum uit atomen is opgebouwd, is er op zijn minst een link met de waarneembare werkelijkheid.

Overigens weten we dat we maar een fractie waarnemen van wat bestaat. Astrofysici beweren dat bijna twee derde van het universum bestaat uit donkere energie en bijna één derde uit donkere materie. Daarover weten we haast niets, vandaar dat we het donker noemen, en dat donker bestaat meer dan waarschijnlijk niét uit atomen. Wat overblijft, iets minder dan 5%, is de uit atomen opgebouwde werkelijkheid die we kennen en ervaren, àl onze wetenschap gaat daarover. Wat natuurlijk de vraag doet rijzen: als je over 95% van wat bestaat zo ongeveer niéts weet, is het dan niet buitengewoon arrogant het bestaan van een spirituele wereld uit te sluiten?
Maar het atoom dus. Een atoom bestaat uit kleinere deeltjes: een uiterst miniscule atoomkern, die is opgebouwd uit protonen (positief geladen deeltjes) en neutronen (niet geladen). Om die kern cirkelt een wolk van elektronen, die negatief geladen zijn en nog onvoorstelbaar veel kleiner dan de kern. De afstand tussen die kern en de elektronen is gigantisch. Mocht de kern zo groot zijn als een appel, dan zweven zouden de elektronen zweven op een afstand van… 5 kilometer. Wat je moet
onthouden is dit: een atoom bestaat voornamelijk uit leegte.
Wat zou er gebeuren als je de leegte uit een atoom zou kunnen verwijderen? Dan blijft alleen de ware materie over en wordt het atoom kleiner, véél kleiner. Als we de leegte uit de atomen van moeder aarde verwijderen, krimpt die volgens de Nederlandse fysicus Robbert Dijkgraaf tot de grootte van een tennisbal (maar het gewicht blijft onveranderd). Ik weet de bron niet meer, maar ik herinner me scherp een ander voorbeeld: zou je de lege ruimte uit atomen wegdenken, dan kun je de complete mensheid samenpersen tot een blokje ter grootte van een suikerklontje. Je lichaam wordt dan veel kleiner dan een zandkorrel, dat is je ware materie.
Hoe komt het dan dat er zoiets bestaat als solide, vaste materie? Omdat een krachtveld het atoom bij elkaar houdt, dat gebeurt door de zogenoemde sterke kracht, één van de vier fundamentele krachten uit de natuurkunde. Dit is een vorm van energie. Dat energie belangrijker is dan materie wist Einstein al. Te ingewikkeld voor hier, ik verwijs naar https://nl.wikipedia.org/wiki/Massa-energierelatie
En denk dan even terug aan het citaat van Max Planck in een vorige post. “Ik beschouw materie als een afgeleide van bewustzijn.”
(dvde)

De vraag wie ik eigenlijk ben, heeft mij mijn leven lang bezig gehouden. Niemand wist het, en iedereen die dacht het te weten, antwoordde: "nou, kijk maar in de spiegel!" Maar dat antwoord bevredigde niet… en dat bleef schuren.

Want "Nou kijk maar, ga maar voor de spiegel staan, dan zie je vanzelf wie je bent!" draagt zijn eigen gelijk in zich: wie daar aan twijfelt, twijfelt immers aan zijn eigen waarneming. En toch klopte er iets niet. Maar WAT er niet aan klopte… daar kon ik de vinger niet op krijgen.

Een stem in mijn hoofd heeft mijn leven lang geprobeerd antwoord te geven, juist op die grote vraag. Hij zegt: "Waarneming geeft de werkelijkheid niet weer. Ik ben niet wat jij waarneemt!" Zo zwart-wit gesteld, is duidelijk dat "nou, kijk maar" niet kan kloppen.


Maar wat ben ik dan wél? Die stem in mijn hoofd zegt: U bent dat als wat u zichzelf kent. Dat is wat alles en iedereen is. U bent bewustzijn."

Over wat de Stem zegt over die strijd tussen bewustzijn en waarneming schrijf ik boeken. Die hebben veel impact, zo blijkt uit de reacties van lezers. Hun reviews vind je op de website www.ikbengod.nu.

Maar dat niet alleen. Het heeft ook praktische waarde. Ik heb mijzelf decennia lang getraind volgens wat de Stem zei en dat heeft mij veranderd. Dingen gebeuren om mij heen die volgens "nou, kijk maar" helemaal niet kunnen, zoals een groeiende bloem met “nou kijk maar” niet verklaard kan worden.

Maar ik pretendeer niets, ben geen arts en ik zou graag willen laten onderzoeken waarom rugpijn binnen drie minuten verdwijnt en waarom een mevrouw te B. binnen vijf minuten veel minder pijn aan haar kapotte heup en knie heeft. En waarom ik daarna doodmoe ben. Waar die grimassen vandaan komen (daar heeft de Stem inmiddels antwoord op gegeven.) Waarom een trombosebeen dunner geworden is. Onverklaarbaar volgens "nou kijk maar" maar verifieerbaar en met foto’s in boek 2 gedocumenteerd.

En Xin's rugpijn niet te vergeten. Xin, een vriendin van mijn vrouw Yining, die samen met haar man bij ons logeerde, króóp na een etentje de auto uit van de rugpijn. Daar bleek zij thuis in Amerika al lang last van te hebben. Toen Xin’s Amerikaanse echtgenoot Douglas zijn vrouw even later door de kamer zag dansen, zei hij: "this may be a stepping stone in someone else's path" – wat hij zag gebeuren, achtte hij veel te groot voor één persoon. En hij heeft gelijk.

Ik ken de scepsis en ik voel de grootst mogelijke terughoudendheid om hierover te praten. Je wordt zo gauw voor wappie uitgemaakt. Maar anderzijds is het belang zo groot. Ik zie met eigen ogen wat het kan doen en wie weet wat er nog meer ontdekt wordt. Iedereen kan dit leren (denk ik) en het kost NIETS!

Naast de vaardigheid om te handelen ALS de eenheid die wij zijn (en dat moet geleerd worden), is diep begrip van eenheid van bewustzijn en de oneindige 'splitsbaarheid' van waarneming vereist, anders gebeurt er niets. Het is dat weten, het daarvan doordrongen zijn, dat de doorslag geeft.

En het vreet meer energie naarmate je er bedrevener in wordt, ik hou het net vijf minuten vol. En je moet niet bang zijn om voor gek te staan, want naarmate de te repareren schade groter is trek je grimassen alsof je de hevigste pijn of het grootste verdriet hebt, en dat moet je gewoon laten gebeuren.

Ik heb er jaren over gedaan. Maar lees die boeken, begin er aan, begin met de reviews te lezen, dan weet je wat je kunt verwachten. Ik verberg niets. Ik ben te oud om hier grapjes over te maken of spelletjes mee te spelen. Wel ben ik bereid om dit te begeleiden, dit moet niet geheim blijven. Want: .....

“….En onderwijs het!” zei de Stem in mijn hoofd. Met lichte tegenzin heb ik hierboven de link naar de website gegeven, want van boeken schrijven word je niet rijk. Je houdt een paar euro per exemplaar over en een kleine advertentie kost al veel meer. Maar het is zooo belangrijk. En om een lezing voor te bereiden, is het fijn als de toehoorders de boeken gelezen hebben, dan kennen ze de basis vast.

Arie Schaberg

Mijn conditie houd ik vooral op peil door te wandelen en aan Nordic Walking te doen. Voor het laatste doorkruis ik het plaatselijke productiebos. Een weduwe strooit de as van haar man uit. Met zware machines worden bomen geoogst. Dit overdenken bracht een gedicht voort. Misschien waarderen jullie het.

Jim van der Heijden

bottom of page