top of page

Waar was de patiënt?


Omgaan met mensen met een Bijna-Doodervaring in de hulpverlening.

In veel hulpverlenende beroepen kan men plotseling geconfronteerd worden met iemand die een levensbedreigende situatie heeft overleefd. In het bijzonder kunnen zij die reeds in een toestand van klinische dood hebben verkeerd, je in verlegenheid brengen, doordat ze-soms op een verholen manier -aangeven dat ze in die toestand over een helder buitenlichamelijk bewustzijn beschikten. In veel van die gevallen worden zelfs uitlatingen gedaan over ervaringen die men als “geestelijk” of “spiritueel” benoemt. Dit boekje is een poging, deze belevingswereld vanuit de patiënt met een dergelijke ervaring te verduidelijken.

Bert van Schuijlenburg schreef er een boekje over dat u hier kan lezen: https://netwerknde.nl/wp-content/uploads/wwdpr2.pdf

Comments


bottom of page