top of page

Is het universum één groot bewustzijn?

Filosoof Philip Goff beantwoordt vragen over “panpsychisme”


Eén van de meest uitdagende problemen van de wetenschap is een vraag die gemakkelijk gesteld kan worden: waar komt bewustzijn vandaan? In zijn nieuwe boek ‘Galileo’s Error: Foundations for a New Science of Consciousness’ bespreekt filosoof Philip Goff een nieuw radicaal perspectief: wat als bewustzijn niet iets speciaals is dat het brein doet, maar in plaats daarvan een eigenschap is die inherent is aan alle materie? Het is een theorie die bekend staat als ‘panpsychisme’ en Goff leidt de lezer door de geschiedenis van het idee, beantwoordt veel voorkomende bezwaren (zoals ‘Dat is gewoon gek!’) En legt uit waarom hij gelooft dat panpsychisme de beste weg voorwaarts is. Hij beantwoordde vragen van Mind Matters-editor Gareth Cook. [Een bewerkt transcript van het interview volgt.] Kun je in eenvoudige bewoordingen uitleggen wat je bedoelt met panpsychisme? In onze standaardvisie op dingen bestaat bewustzijn alleen in de hersenen van hoog ontwikkelde organismen, en daarom bestaat bewustzijn alleen in een klein deel van het universum en alleen in de zeer recente geschiedenis. Volgens het panpsychisme doordringt bewustzijn daarentegen het universum en is het een fundamenteel kenmerk ervan. Dit betekent niet dat letterlijk alles bewust is. De basis is dat de fundamentele bestanddelen van de werkelijkheid – misschien elektronen en quarks – ongelooflijk eenvoudige vormen van ervaring hebben. En de zeer complexe ervaring van het menselijk of dierlijk brein is op de één of andere manier afgeleid van de ervaring van de meest elementaire delen van het brein. Het is misschien belangrijk om te verduidelijken wat ik bedoel met ‘bewustzijn’, omdat dat woord eigenlijk vrij dubbelzinnig is. Sommige mensen gebruiken het om iets heel geavanceerd te verduidelijken, zoals zelfbewustzijn of het vermogen om te reflecteren op het eigen bestaan. Dit is iets waar we misschien terughoudend kunnen zijn om dit dieren toe te schrijven, laat staan ​​fundamentele deeltjes. Maar als ik het woord bewustzijn gebruik, bedoel ik gewoon ervaring: plezier, pijn, visuele of auditieve ervaring, enzovoort. Mensen hebben een zeer rijke en complexe ervaring; paarden minder; muizen nog minder. Naarmate we overgaan op eenvoudiger en eenvoudigere vormen van leven, vinden we eenvoudiger en eenvoudigere vormen van ervaring. Misschien schakelt het licht op een gegeven moment uit en verdwijnt het bewustzijn. Maar het is op zijn minst coherent om te veronderstellen dat dit continuüm van bewustzijnsverlies, terwijl het nooit helemaal uitschakelt, doorgaat in anorganische materie, met fundamentele deeltjes, met bijna onvoorstelbaar eenvoudige vormen van ervaring om hun ongelooflijke eenvoudige aard te weerspiegelen. Dat is wat panpsychisten geloven. Je schrijft dat je tot dit idee komt als een manier om een ​​probleem op te lossen in de wijze waarop bewustzijn wordt bestudeerd. Wat is volgens jou het probleem? Ondanks grote vooruitgang in ons wetenschappelijk begrip van de hersenen, hebben we nog steeds niet eens het begin van een uitleg over hoe complexe elektrochemische signalering op de een of andere manier aanleiding kan geven tot de innerlijke subjectieve wereld van kleuren, geluiden, geuren en smaken die elk van ons ervaart. Het is een groot mysterie in het begrijpen van onszelf en ons innerlijk weten, en wat dan ook nog past in het wetenschappelijk denken. Hoewel het probleem algemeen wordt erkend, denken veel mensen dat we gewoon onze standaardmethoden voor het onderzoeken van de hersenen moeten gebruiken en dat we het dit mysterie uiteindelijk zullen ontrafelen. Maar in mijn nieuwe boek beweer ik dat het probleem van het bewustzijn het gevolg is van de manier waarop de wetenschap functioneerde aan het begin van de wetenschappelijke revolutie. Een belangrijk moment in de wetenschappelijke revolutie was de verklaring van Galileo dat wiskunde de taal van de nieuwe wetenschap zou zijn, dat de nieuwe wetenschap een zuiver kwantitatieve taal moest hebben. Maar Galileo realiseerde zich dat je bewustzijn niet in deze termen kunt vastleggen, omdat bewustzijn een in essentie kwaliteitsverschijnsel is. Denk aan de roodheid van een rode ervaring of de geur van bloemen of de smaak van munt. Je kunt dit soort ervaringen niet vastleggen in het puur kwantitatieve taalgebruik van de natuurwetenschappen. Dus besloot Galileo dat we bewustzijn buiten het domein van de wetenschap moeten plaatsen; nadat we dat hadden gedaan, kon al het andere in de wiskunde worden vastgelegd. Dit is belangrijk, want hoewel het probleem van het bewustzijn serieus wordt genomen, gaan de meeste mensen ervan uit dat onze conventionele wetenschappelijke benadering in staat is dit op te lossen. En ze denken dit omdat ze kijken naar het succes van de natuurwetenschap bij het verklaren van meer en meer van ons universum en concluderen dat dit ons vertrouwen moet geven dat alleen de fysische wetenschap ooit het bewustzijn zal verklaren. Ik geloof echter dat deze reactie geworteld is in een verkeerd begrijpen van de geschiedenis van de wetenschap. Ja, de natuurwetenschappen zijn ongelooflijk succesvol geweest. Maar het is succesvol geweest juist omdat het is ontworpen om bewustzijn uit te sluiten. Als Galileo zou reizen naar de tijd van vandaag en zou horen over dit probleem van het verklaren van bewustzijn in de termen van fysische wetenschappen, zou hij zeggen: “Natuurlijk kun je dat niet doen. Ik heb natuurwetenschappen ontworpen om met hoeveelheden om te gaan, niet met kwaliteiten. ‘ Hoe kunt u met panpsychisme het probleem anders benaderen? Het uitgangspunt van de panpsychist is dat de natuurwetenschap ons eigenlijk niet vertelt wat er aan de hand is. Dat klinkt in eerste instantie als een bizarre bewering; je leest een natuurkundeboek, je lijkt allerlei ongelooflijke dingen te leren over de aard van ruimte, tijd en materie. Maar wat wetenschapsfilosofen zich hebben gerealiseerd, is dat de fysische wetenschap zich, in al haar rijkdom, beperkt tot het vertellen van het gedrag van materie, wat het ook doet. De natuurkunde vertelt ons bijvoorbeeld dat materie massa en lading heeft. Deze eigenschappen zijn volledig gedefinieerd in termen van gedrag, dingen zoals aantrekking, afstoting en weerstand tegen versnelling. De natuurkunde vertelt ons absoluut niets over wat filosofen graag de intrinsieke aard van materie noemen: wat materie is, op zichzelf. Het blijkt dus dat er een enorm gat zit in ons wetenschappelijk verhaal. Het voorstel van de panpsychist is om bewustzijn in dat gat te stoppen. Bewustzijn is voor de panpsychist het intrinsieke karakter van materie. Volgens deze opvatting is er niets bovennatuurlijks of spiritueels. Maar materie kan vanuit twee perspectieven worden beschreven. De natuurwetenschap beschrijft materie ‘van buitenaf’ in termen van haar gedrag. Maar materie ‘van binnenuit’ – dat wil zeggen in termen van haar intrinsieke aard – bestaat uit vormen van bewustzijn. Dit biedt ons een prachtig eenvoudige, elegante manier om bewustzijn te integreren in ons wetenschappelijk wereldbeeld, van binnenuit te verenigen met wat we over onszelf weten en wat de wetenschap ons van buitenaf vertelt. Wat zijn de bezwaren tegen dit idee dat je het vaakst hoort? En hoe reageer je daarop? Natuurlijk is de meest voorkomende: “Dat is gewoon gek!” Maar veel van onze beste wetenschappelijke theorieën zijn ook behoorlijk in strijd met gezond verstand, bijvoorbeeld de theorie van Albert Einstein dat de tijd langzamer gaat als je heel snel reist of de theorie van Charles Darwin dat onze voorouders apen waren. Uiteindelijk moet je een mening niet beoordelen op basis van culturele associaties, maar op basis van zijn verklarende kracht. Panpsychisme geeft ons een manier om het mysterie van het bewustzijn op te lossen, een manier om de moeilijkheden te vermijden die meer conventionele opties vooropstellen. Voorziet u een scenario waarin panpsychisme kan worden getest? Er is een grote moeilijkheid in de kern van de wetenschap van bewustzijn: bewustzijn is niet waarneembaar. Je kunt niet in een elektron kijken om te zien of het al dan niet bewust is. Maar je kunt ook niet in iemands hoofd kijken en hun gevoelens en ervaringen zien. We weten dat bewustzijn niet bestaat uit observatie en experiment, maar door bewust te zijn. De enige manier waarop we het bewustzijn van anderen kunnen ontdekken, is door hen te vragen: ik kan je ervaring niet direct waarnemen, maar ik kan je vragen wat je voelt. En als ik een neurowetenschapper ben, kan ik dit doen terwijl ik je hersenen scan om te zien welke stukjes oplichten als je me vertelt wat je voelt en ervaart. Op deze manier kunnen wetenschappers bepaalde soorten hersenactiviteit correleren met bepaalde soorten ervaringen. We weten nu welke soorten hersenactiviteit wordt geassocieerd met gevoelens van honger, met visuele ervaringen, met plezier, pijn, angst, enzovoort. Dit is echt belangrijke informatie, maar het is zelf geen theorie van het bewustzijn. Dat komt omdat wat we uiteindelijk willen van een wetenschap van bewustzijn, een verklaring is voor die correlaties. Waarom wordt bijvoorbeeld een bepaald soort activiteit in de hypothalamus geassocieerd met het gevoel van honger? Waarom zou dat zo zijn? Zodra je deze vraag begint te beantwoorden, ga je verder dan wat strikt genomen kan worden getest, simpelweg omdat bewustzijn niet waarneembaar is. We moeten ons richten tot filosofie. De moraal van het verhaal is dat we zowel de wetenschap als de filosofie nodig hebben om een ​​bewustzijnstheorie te definiëren. De wetenschap geeft ons correlaties tussen hersenactiviteit en ervaring. We moeten dan de beste filosofische theorie uitwerken die deze correlaties verklaart. Naar mijn mening is panpsychisme de enige theorie die stand houdt. Hoe bent u geïnteresseerd geraakt in dit onderwerp? Toen ik filosofie studeerde, werd ons geleerd dat er slechts twee benaderingen van bewustzijn waren: ofwel denk je dat bewustzijn kan worden verklaard in conventionele wetenschappelijke termen, ofwel denk je dat bewustzijn iets magisch en mysterieus is dat de wetenschap nooit zal begrijpen. Ik begon te denken dat beide opvattingen behoorlijk hopeloos waren. Ik denk dat we kunnen hopen dat we ooit een wetenschap van bewustzijn zullen hebben, maar we moeten heroverwegen wat wetenschap is. Panpsychisme biedt ons een manier om dit te doen.

Comentarios


bottom of page