top of page

De Kracht van Onvoorwaardelijke Liefde: Een Diepgaand Aspect van Bijna-DoodervaringenAl vele jaren heb ik het voorrecht om te spreken met mensen die het onvoorstelbare overkwam. Tientallen interviews met bijna-doodervaarders hebben me diep geraakt. Deze gesprekken waren geen gewone interviews; het waren poorten naar de meest intieme en transformerende momenten in het leven van degenen die een tipje van de sluier hebben opgelicht en zijn teruggekeerd.

In de stilte van hun huiskamers of keukens, heb ik geluisterd naar de verhalen van mensen die de grenzen van het leven en de dood hebben verkend. Ze deelden hun ervaringen; het licht, de tunnel, ontmoetingen met geliefden enzovoort. Meer meer dan wat ook viel me telkens weer op: de kern van hun verhaal is allesomvattende liefde die ze tijdens hun bijna-doodervaringen hebben ervaren.

Deze interviews hebben me diep doen nadenken over de aard van het menselijk bewustzijn, de grenzen van de wetenschap, maar vooral over de onmetelijke kracht van liefde.

In dit artikel willen ik me richten op dit meest opvallende aspect van bijna-doodervaringen: de betekenis en het mysterie van onvoorwaardelijke liefde.

Keer op keer stelde ik de vraag ‘Hoe ervaar je deze onvoorwaardelijke liefde?’" En telkens is er aarzeling, het zoeken naar woorden, het besef dat dit niet in woorden kan worden gevat, dat geen enkel antwoord op deze vraag ooit kan recht doen aan wat zij als de kern zien van elke godsdienst, religie of levensfilosofie.

Onvoorwaardelijke liefde zou een diepgaand en allesomvattend gevoel moeten zijn. Een liefde die vrij is van voorwaarden, beperkingen of verwachtingen. Het is liefde die vrij is van extern gedrag, prestaties of wederkerigheid. Nochtans wordt, in de context van bijna-doodervaringen (BDE's) en spiritualiteit, onvoorwaardelijke liefde vaak beschouwd als DE meest verheven en transcendente vorm van liefde.

Het blijft zoeken naar woorden om dit uit te leggen aan wie “dit geschenk” niet mocht ervaren, zoals een BDE’r het omschreef.

Onvoorwaardelijke liefde oordeelt niet maar accepteert mensen zoals ze zijn, zonder te veroordelen. Het is liefde, voor alles en iedereen, voor alle levende wezens, ongeacht ras, religie, geslacht, of enige andere factor, maar tevens ook voor de natuur, het universum en alle aspecten van het leven. Onvoorwaardelijke liefde is houden van zonder iets terug te verwachten, zonder iets te willen ontvangen. Het gaat vaak gepaard met een diep gevoel van vreedzaamheid en mededogen. Mensen die onvoorwaardelijke liefde ervaren, voelen een diepgaand verlangen om anderen te helpen en lijden te verlichten.

Onvoorwaardelijke liefde is het tegengestelde van egoïstische liefde, die is ingegeven door eigenbelang. Onvoorwaardelijke liefde gaat voorbij het ego en wil het welzijn van anderen.

In veel spirituele tradities wordt onvoorwaardelijke liefde beschouwd als een essentieel onderdeel van spirituele groei en verlichting. Ze wordt gezien als een manier om een diepere verbinding met het goddelijke of het universum te ervaren.

Onvoorwaardelijke liefde wordt vaak beschouwd als transcendent, wat betekent dat het de grenzen van het gewone menselijke begrip overstijgt. Het kan worden ervaren als een diepgaand spiritueel inzicht.

Elke keer weer zie en hoor ik tijdens deze interviews hoe overweldigend, onbeschrijfelijk en transformerend deze ervaring is. En elke keer weer, als een na te streven, haalbaar ideaal. Ik neem me voor om op mijn beurt liefdevoller, empathischer en meer altruïstisch te leven. En elke keer weer struikel ik, dat is des mensen. Maar ooit...

nvh

تعليقات


bottom of page